Project Tiếng Anh Lớp 7 Mới

Giải Tiếng Anh 7 Mới Unit 2 Project

1 .In groups, write questions for a survey about people’s health problems in your school or community.          

(Làm việc theo nhóm, viết những câu hỏi cho một khảo sát về vấn đề sức khỏe của con người ở trường học hoặc cộng đồng của bạn)

HEALTH SURVEY

 1. Write the questions.
 2. Collect the answers from the survey.
 3. Find out what health problems are most popular.
 4. Present your findings to the class.

Tạm dịch:

Khảo sát về sức khỏe

 1. Viết những câu hỏi.
 2. Thu thập câu trả lời từ bảng khảo sát.
 3. Tìm ra vấn đề sức khỏe phổ biến nhất là gì.
 4. Thuyết trình những điều bạn tìm được với lớp.

Đáp án

SURVEY NOTE
1. Do you care about your health?

a. very much

b. normally

c. not at all

 
2. Among these activities, what activities do you do most often? Circle them.

a. playing football

b. gardening

c. cycling

d. fishing

e. listening to music

 
3. How much do you know about calorie?

a. Very much.

b. Not much.

c. Nothing at all.

 
4. Which activities requires a lot of calories?Can you choose three activities that requires the most calories?

a. watching tv

b. running

c. playing football

d. sleeping

 
5. What health problems have you ever had?

………………………………

 
6. What are the tips for a healthy life according to you?

…………………………

 
7. Do you know some food which is good/ bad for your health?

Healthy food: ……………

Unhealthy food: …………………..

 
8. In your opinion, do you think you have a healthy lifestyle?

a. Yes

b. No

 

Tạm dịch

Nội dung khảo sát Ghi chú                                                                                   
1. Bạn có quan tâm đến sức khỏe của mình không?

a. rất nhiều

b. bình thường

c. không Quan tâm

 
2. Trong số các hoạt động này, hoạt động nào bạn thường làm nhất? Khoanh tròn.

a. chơi đá banh

b. làm vườn

c. đạp xe

d. đánh bắt cá

e. nghe nhạc

 
3. Bạn biết gì về calo?

a. Rất nhiều.

b. Không nhiều.

c. Không biết gì

 
4. Những hoạt động đòi hỏi nhiều calo? Bạn có thể chọn ba hoạt động đòi hỏi nhiều calo nhất?

a. xem TV

b. đang chạy

c. chơi đá banh

d. ngủ

 
5. Những vấn đề sức khỏe bạn đã bao giờ có?

………………………………

 
6. Những lời khuyên cho một cuộc sống khỏe mạnh theo bạn là gì?

…………………………

 
7. Bạn có biết một số thực phẩm tốt / không tốt cho sức khỏe của bạn không?

Thực phẩm tốt cho sức khỏe: ……………

Thực phẩm không tốt cho sức khỏe: …………………..

 
8. Theo bạn, bạn có nghĩ rằng bạn có một lối sống lành mạnh?

a. Đúng

b. Không

 

Answers: 

 1. Most people still don’t care about their health.
 2. There are 2 most popular health problems in our class.
 3. People still don’t know some food is good or bad for their health.

Four most popular health problems in our class:

– toothache

– sore throat

Chúc các bạn học và thi tốt!

Xem thêm các bài giải lớp 7 khác tại Đây

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *