Lịch Sử Lớp 8 Bài 5

Lịch Sử 8 Bài 5

Lịch Sử 8 Bài 5: Công Xã Pa-Ri 1871

Câu Hỏi Thảo Luận

Câu hỏi trang 36: Thái độ của “Chính phủ vệ quốc” và của nhân dân Pháp trước tình hình đất nước sau ngày 4 -9- 1870 như thế nào?

Trả lời:

– Thái độ của “Chính phủ vệ quốc”: Vội vã xin đình chiến, đầu hàng, đàn áp nhân dân.

– Thái độ nhân dân: Bất chấp thái độ đầu hàng và hành động đàn áp phong trào đấu tranh của chính phủ tư sản, nhân dân Pa-ri kiên quyết đứng lên chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Câu hỏi trang 36 Lịch Sử 8 Bài 5: Trình bày diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa ngày 18 – 3- 1871.

Trả lời:

– Sáng 18 – 3 – 1871, Chi-e cho quân đánh úp đồi Mông-mác (Bắc Pa-ri), nhưng gặp phải sự phản kháng mạnh mẽ của nhân dân.

+ Công nhân Pa-ri và gia đình họ kéo đến ngày càng đông để hỗ trợ cho các chiến sĩ Quốc dân quân. Quân Chi-e bị vây chặt.

+ Bọn chỉ huy điên cuồng ra lệnh bắn vào nhân dân nhưng binh lính không tuân lệnh giúp nhân dân, tước vũ khí của chúng.

Câu hỏi trang 37: Những chính sách của Công xã Pa-ri phục vụ cho ai?

Trả lời:

Những chính sách của Công xã Pa-ri phục vụ quyền lợi của nhân dân lao động.

Câu hỏi trang 38: Tại sao Đức ủng hộ Chính phủ Véc-xai trong việc chống lại Công xã Pa-ri?

Trả lời:

Đức ủng hộ chính phủ Véc- xai trong việc chống lại Công xã Pa -ri vì:

– Chính phủ Chi-e kí hòa ước với những điều khoản có lợi cho Đức: Cắt hai tỉnh An-dát và Lo-ren cho Đức, bồi thường 5 tỉ phrăng vàng.

– Đáp lại, Đức thả 10 vạn tù binh để Chi-e có thêm lực lượng chống Công xã.

Câu hỏi trang 38 Lịch Sử 8 Bài 5: Cuộc chiến đấu giữa chiến sĩ Công xã Pa-ri và quân Véc-xai diễn ra như thế nào?

Trả lời:

– Từ đầu tháng 4, quân Véc-xai bắt đầu tiến công Pa-ri. Đến đầu tháng 5, phần lớn các pháo đài ở phía tây và phía nam bị quân Véc-xai chiếm lại.

– Ngày 20-5, quân chính phủ Véc-xai bắt đầu tấn công vào thành phố, nhân dân Pa-ri chống trả quyết liệt

– Ngày 27-5, Trân chiến đấu cuối cùng của các chiến sĩ Công xã diễn ra ở trân địa Cha La-se-dơ.

– Đến ngày 28-5-1871, cuộc chiến đấu kết thúc, lịch sử gọi là “Tuần lễ đẫm máu”, Công xã Pa-ri sụp đổ.

Câu Hỏi Và Bài Tập

Bài 1 trang 39: Vì sao nhân dân Pa-ri đấu tranh và thành lập Công xã Pa-ri?

Trả lời:

Nhân dân Pa-ri đấu tranh và thành lập Công xã Pa-ri vì:

– Chính phủ vệ quốc sau khi thành lập không tổ chức đấu tranh chống Phổ mà nhanh chóng đầu hàng, đàn áp phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân.

Bài 2 trang 39: Lập niên biểu những sự kiện cơ bản của Công xã Pa-ri.

Trả lời:

Thời gian Sự kiện Kết quả
18-3-1871 Chiến sự ở Pa-ri Quân Chính phủ bị đánh bị, nhân dân Pa-ri làm chủ
26-3-1871 Bầu cử Hội đồng Công xã Công xã được thành lập
Tháng 4 – đầu tháng 5 – 1871 Quân Véc-xai bắt đầu tấn công Pa-ri Quân Vec-xai chiếm phía Tây và phía Nam Pa-ri
20-5-1871 Quân Véc-xai tổng tấn công Pa-ri Cuộc chiến diến ra ác liệt
27-5-1871 Trận chiến ở nghĩa địa Cha La-se-dơ Công xã sụp đổ

Bài 3 trang 39: Vì sao nói Công xã Pa-ri là nhà nước kiểu mới?

Trả lời:

Công xã Pa-ri là nhà nước kiểu mới vì:

– Thành lập lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh của nhân dân.

– Ban bố và thi hành nhiều sắc lệnh phục vụ quyền lượi của nhân dân.

– Bản chất của công xã là do dân và vì dân, không như nhà nước tư sản chỉ phục vụ quyền lợi của giai cấp tư sản.

Bài 4 trang 39 Lịch Sử 8 Bài 5: Trình bày ý nghĩa lịch sử và bài học của Công xã Pa-ri.

Trả lời:

– Ý nghĩa:

+ Là hình ảnh của chế độ mới, xã hội mới.

+ Cổ vũ nhân dân lao động toàn thế giới đấu tranh cho một xã hội tốt đẹp hơn.

– Để lại bài học quý báu như:

+ Cách mạng muốn giành thắng lợi phải có Đảng cách mạng nhân chính lãnh đạo, thực hiện liên minh công nông.

+ Phải kiên quyết trấn áp kẻ thù, xây dựng nhà nước của dân,do dân, vì dân.
Câu Hỏi Củng Cố Kiến Thức

Câu 1: Công xã Pa-ri ra đời trong hoàn cảnh nào?

Trả lời

– Năm 1870, chiến tranh Pháp – Phổ bùng nổ. Do quân Pháp chưa chuẩn bị chu đáo nên bị thất bại liên tiếp. Ngày 2-9-1870, Na-pô-lê-ông III cùng toàn bộ quân chủ lực 10 vạn người bị bắt sống tại Xơ – đăng.

– Ngày 4-9-1870, nhân dân Pa-ri đã đứng lên khởi nghĩa lật đổ chính quyền Na-pô-lê-ông III đòi thành lập chế độ cộng hoà và “bảo vệ Tổ quốc lâm nguy”. Chính phủ lâm thời tư sản được thành lập, mang tên ” Chính phủ vệ quốc”.

– Quân Phổ tiến sâu vào đất Pháp và bao vây Pa-ri. Chính phủ tư sản vội vã xin đình chiến. Ngược lại, nhân dân Pa-ri kiên quyết chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Câu 2: Nguyên nhân dẫn đến cuộc khởi nghĩa 18-3-1871?

Trả lời

– Do mâu thuẫn giữa chính phủ tư sản với nhân dân Pari ngày càng tăng. Nhân dân Pari chống lại sự đầu hàng của tư sản Pháp để bảo vệ Tổ quốc.

– Chie cho quân đánh úp đồi Mông-mác (Bắc Pari) nơi tập trung đại bác của Quốc dân quân.

Câu 3: Công xã Pari ra đời như thế nào?

Trả lời

Sau khi khởi nghĩa ngày 18-3-1871, thắng lợi ở Pa-ri, quân chính phủ Chi-e bỏ chạy về Vec-xai, đến ngày 26 tháng 3 năm 1871, nhân dân Pa-ri tiến hành bầu cử hội đồng công xã theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu. Kết quả có 86 đại biểu đã trúng cử, hầu hết là công nhân và trí thức, đại diện cho nhân dân lao động Pa-ri.

Câu 4: Hoàn thành sơ đồ bộ máy Hội đồng Công xã và nhận xét về bộ máy nhà nước này?

Trả lời

* Nhận xét

– Cơ quan cao nhất của Nhà nước là Hội đồng Công xã, vừa ban bố pháp luật, vừa lập các Uỷ ban thi hành pháp luật.

– Cơ chế bộ máy nhà nước này đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân lao động. Nhân dân nắm mọi quyền thông qua Hội đồng Công xã, mọi thành viên của Công xã đều chịu trách nhiệm trước nhân dân.

– Hội đồng Công xã hoàn toàn khác biệt về bản chất so với bộ máy tư sản vì nó phục vụ cho lợi ích của quần chúng lao động.

Câu 5: Công xã Pa-ri đã thực hiện những chính sách gì?

Trả lời

– Công xã ra sắc lệnh giải tán quân đội và bộ máy cảnh sát của chế độ cũ, thành lập lực lượng vũ trang và lực lượng an ninh của nhân dân.

– Công xã đã ban bố và thi hành các sắc lệnh phục vụ quyền lợi của nhân dân như:

+ Tách nhà thờ ra khỏi hoạt động của nhà nước, nhà trường không được dạy kinh thánh.

+ Giao cho công nhân quản lí những xí nghiệp của bọn chủ bỏ trốn.

+ Quy định về tiền lương tối thiểu, giảm lao động ban đêm, cấm cúp phạt, đánh đập công nhân.

+ Hoãn trả tiền thuê nhà, hoãn trả nợ.

+ Quy định giá bán bánh mì.

+ Thực hiện chế độ giáo dục bắt buộc, miễn học phí

Câu 6 Lịch Sử 8 Bài 5: Trước sự tồn tại của Công xã, Chính phủ Chi-e đã có hành động đối phó như thế nào?

Trả lời

– Từ đầu tháng 4-1871, quân Vec-xai bắt đầu tiến công Pari.

– Đầu tháng 5-1871, chính phủ Chi-e kí hoà ước với Đức; cắt cho Đức tỉnh An-dát và một phần tỉnh Lo-ren giàu có, chịu bồi thường 5 tỉ frăng vàng. Đáp lại, Đức thả 120 vạn tù binh để Chi-e có thêm lực lượng chống lại Công xã.

Câu 7: Nguyên nhân thất bại của Công xã Pa-ri?

Trả lời

Công xã Pa-ri thất bại vì:

– Giai cấp vô sản Pháp chưa đủ lớn mạnh để lãnh đạo thành công cuộc cách mạng vô sản.

– Công xã không kiên quyết trấn áp kẻ thủ ngay từ đầu, không tước đoạt, tịch thu triệt để tài sản của bọn phản động.

– Chưa thực hiện tốt liên minh công nông.

– Giai cấp tư sản Pháp còn mạnh và nhận được sự giúp đỡ của bọn quân phiệt Phổ

Chúc các bạn học và thi tốt!

Xem thêm các lời giải lớp 8 khác tại Đây

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *