Lịch Sử Lớp 8 Bài 30

Lịch Sử Lớp 8 Bài 30

Bài 30: Phong Trào Yêu Nước Chống Pháp Từ Đầu Thế Kỉ XX Đến Năm 1918

(trang 144 sgk Lịch Sử 8): Dựa vào đâu Hội Duy tân chủ trương bạo động vũ trang để giành độc lập? Em nghĩ gì về chủ trương này?

Trả lời:

 • Đầu thế kỉ XX, những người Việt Nam yêu nước do Phan Bội Châu đứng đầu lập ra Hội Duy tân với mục đích là đánh Pháp, giành lại độc lập cho Tổ quốc. Hội dự định dựa vào Nhậ để xúc tiến việc chuẩn bị bạo động, họ cho rằng Nhật Bản là nước cùng màu da, cùng văn hóa (đồng chủng, đồng văn), Nhật Bản đi theo con đường tư bản chủ nghĩa trở nên giàu mạnh, thoát khởi đế quốc xâm lược, nên có thể dựa vào Nhật.
 • Đây là một chủ trương sai lầm, ấu trĩ vì Nhật Bản là một nước đế quốc, bản chất chẳng khác gì đế quốc Pháp.

(trang 145 sgk Lịch Sử 8): Đông Kinh nghĩa thục có những hoạt động nào?

Trả lời:

 • Tháng 3 – 1907. Lương Vãn Can, Nguyễn Quyền lập trường học lấy tên là Đông Kinh nghĩa thục. Trường dạy các môn khoa học thường thức, tổ chức các buổi diễn thuyết, bình văn, xuất bản sách báo tuyên truyền tinh thần yêu nước…
 • Phạm vi hoạt động khá rộng: Hà Nội, Hà Đông, Sơn Tây, Bắc Ninh. Hims Yên, Hải Dương, Thái Bình…
 • Tháng 11 – 1907, thực dân Pháp ra lệnh đóng cửa trường.

(trang 145 sgk Lịch Sử 8): Đông Kinh nghĩa thục có ảnh hưởng gì đến phong trào yêu nước chống Pháp ở nước ta?

Trả lời:

 • Đông Kinh nghĩa thục là một tổ chức cách mạng, có phân công, phân nhiệm, mục đích rõ ràng, có cơ sở địa phương.
 • Đông Kinh nghĩa thục đã nâng cao lòng yêu nước và chí tiến thủ cho quần chúng nhân dân, truyền bá một nền tư tưởng, học thuật mới, một nếp sống mới, tiến bộ, hỗ trợ phong trào Đông du, Duy tân.
 • Đông Kinh nghĩa thục chống nền giáo dục cũ, cổ vũ cái mới (học chữ Quốc ngữ), đả phá và lên án phong tục, tập quán lạc hậu.
 • Đông Kinh nghĩa thục tố cáo tội ác, thức tỉnh đồng bào.

(trang 146 sgk Lịch Sử 8): Nêu những thay đồi trong chính sách về kinh tế, xã hội của Pháp ở Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất. Vì sao có sự thay đổi đó?

Trả lời:

Năm 1918, Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ, Việt Nam trở thành đối tượng để thực dân Pháp vơ vét sức người, sức của phục vụ chiến tranh. Chúng ráo riết bắt lính thợ đẩy ra chiến trường, phá cây lương thực, trồng cây công nghiệp và đẩy mạnh khai thác mỏ lấy kim loại phục vụ chiến tranh, lừa gạt nhân dân mua công trái để bòn rút về tài chính, tất cả đều nhằm mục đích cung cấp cho chiến tranh.

(trang 148 sgk Lịch Sử 8 bài 30): Trình bày những nét lớn về hai cuộc khởi nghĩa của binh lính ở Huế và Thái Nguyên.

Trả lời:

Các cuộc khởi nghĩa Vụ mưu khởi nghĩa ở Huế (1916) Khởi nghĩa ở Thái Nguyên (1917)
Nguyên nhân Pháp mở chiến dịch bắt lính để đưa sang chiến trường châu Âu Binh lính được giác ngộ phối hợp với tù trưởng chính trị khởi nghĩa
Lãnh đạo Thái Phiên, Trần Cao Vân, mời vua Duy Tân tham gia Lương Ngọc Quyến, Trịnh Văn Cấn
Diễn biến chính Dự kiến vào đêm 3 rạng sáng 4-5-1916 tại Huế nhưng bị lộ, mưu khởi nghĩa không thành Giết chết tên giám binh, phá nhà lao, thả tù chính trị, chiếm các công sở, làm chủ tinh lị, nhưng không chiếm được trại lính nên bị phản công
Kết quả Thái Phiên, Trần Cao Vân bị xử tử, vua Duy Tân bị đày sang châu Phi Kéo dài 5 tháng nhưng thất bại, Trịnh Văn Cấn tự sát

(trang 148 sgk Lịch Sử 8): Hai cuộc khởi nghĩa này có những đặc điểm gì về lực lượng tham gia và phương pháp tiến hành?

Trả lời:

 • Lực lượng tham gia hai cuộc khởi ghĩa đều là binh lính người Việt trong quân đội Pháp. Thành phần lãnh đạo gồm những sĩ phu yêu nước, có tư tưởng tiến bộ.
 • Phương thúc tiến hành: bạo động vũ trang.

(trang 149 sgk Lịch Sử 8 bài 30): Vì sao Nguyễn Tất Thành lại ra đi tìm đường cứu nước mới?

Trả lời:

 1. Nguyễn Tất Thành sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh nước nhà rơi vào tay thực dân Pháp.
 2. Nhiều cuộc khởi nghĩa và phong trào đấu tranh nổ ra và liên tiếp nhưng đều thất bại.
 3. Đau xót trước cảnh nước mất, nhà tan, sự thất bại của các phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX; sự đàn áp, bóc lột tàn bạo của thực dân Pháp đã thôi thúc Nguyễn Tất Thành ra đi tìm con đường cứu nước mới cho dân tộc.

(trang 149 sgk Lịch Sử 8): Hướng đi của Người có gì mới so với những nhà yêu nước chống Pháp trước đó?

Trả lời:

 1. Các nhà yều nước chống Pháp là các sĩ phu phong kiến.Mong muốn của họ là giải phóng dân tộc,thiết lập lại chế độ phong kiến, hoặc là các sĩ phu tân học trẻ tưởi đi theo con đường dân chủ tư sản, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến, chế độ cộng hòa.
 2. Nguyễn Tất Thành đi sang phương Tây để tìm hiểu vì sao nước Pháp thống trị nước mình và thực chất của các từ “Tự do- Bình đẳng – Bác ái”, xác đinh con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc.

Bài 1 (trang 149 sgk Lịch sử 8): Lập bảng thống kê những phong trào yêu nước chủ yếu đầu thế kỉ XX theo mẫu

Lời giải:

Phong trào Mục đích Hình thức và nội dung hoạt động chủ yếu
Phong trào Đông du (1905-1909) Giành độc lập dân tộc, xây dựng xã hội tiến bộ Bạo động vũ trang để giành độc lập. Cầu viện Nhật Bản
Đông Kinh nghĩa thục (1907) Giành độc lập, xây dựng xã hội tiến bộ Truyền bá tư tưởng mới, vận động chấn hưng đất nước
Cuộc vận động Duy Tân ở Trung Kì (1908) Nâng cao ý thức tự cường để đi đến giành độc lập Mở trường, diễn thuyết, tuyên truyền, đả phá phong tục lạc hậu, bỏ cái cũ, học theo cái mới, cổ động mở mang công thương nghiệp
Phong trào chống thuế ở Trung Kì (1908) Chống đi phu, chống sưu thuế Từ đấu tranh hòa bình, phong trào dần thiên về xu hướng bạo động

Bài 2 (trang 149 sgk Lịch sử 8): Nêu một số điểm giống và khác nhau giữa các phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX với phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX về mục đích, lực lượng tham gia, hình thức đấu tranh.

Lời giải:

Các nội dung chủ yếu Xu hướng cứu nước cuối thế kỉ XIX Xu hướng cứu nước đầu thế kỉ XX
Mục đích Đánh Pháp, giành độc lập dân tộc, xây dựng lại chế độ phong kiến Đánh Pháp, giành độc lập dân tộc, kết hợp với cải cách xã hội, xây dựng chế độ quân chủ lập hiến và cộng hòa tư sản
Thành phần lãnh đạo Văn thân, sĩ phu phong kiến yêu nước Tầng lớp Nho học trẻ đang trên con đường tư sản hóa
Hình thức hoạt động Vũ trang Vũ trang, tuyên truyền giáo dục, vận động cải cách xã hội, kết hợp lực lượng bên trong và bên ngoài
Tổ chức Theo lề lồi phong kiến Biến đấu tranh giai cấp thành tổ chức chính trị sơ khai
Lực lượng tham gia Đông nhưng hạn chế Nhiều tầng lớp, giai cấp, thành phần xã hội

Bài 3 (trang 149 sgk Lịch sử 8): Trình bày đặc điểm nổi bật của phong trào yêu nước trong những năm 1914 -1918.

Lời giải:

 • Lực lượng tham gia gồm đông đảo các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là vai trò của binh lính người Việt trong quân đội Pháp.
 • Phương pháp đấu tranh chủ yếu là khởi nghĩa vũ trang.
 • Địa bàn: diễn ra lẻ tẻ từ Bắc đến Nam.

Chúc các bạn học và thi thật tốt!

Xem thêm các lời giải hay lớp 8 khác tại Đây

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *