Hướng Dẫn Giải Chi Tiết Lịch Sử Lớp 8 Bài 3

Lịch Sử 8 Bài 3

CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI

Câu hỏi thảo luận Lịch Sử 8 

Câu hỏi trang 18 Sử 8 Bài 3: Quan sát hình 12 và 13 (SGK, trang 18) em hãy cho biết việc kéo sợi đã thay đổi như thế nào? Trả lời:

 • Hình 12: Năng suất kéo sợi rất thấp, có sự mất cân đối giữa khâu kéo sợi và dệt vải – cứ 10 người kéo sợi mới đủ sợi cho một thợ dệt.
 • Hình 13: Giêm Ha-gri-vơ sáng chế ra máy kéo sợi Gien-ni, xe được 16 sợi bông một lúc, năng suất tăng 8 lần.

Câu hỏi trang 18 Sử 8 Bài 3: Theo em, điều gì xảy ra trong ngành dệt của nước Anh khi máy kéo sợi Gien – ki được sử dụng rộng rãi?

Trả lời:

Máy kéo sợi Gien-ni được sử dụng rộng rãi sẽ làm tăng năng suất kéo sợi, lượng sợi kéo ra nhiều hơn.

 • Khắc phục tình trạng khan hiếm sợi cho ngành dệt.
 • Sợi kéo ra được nhiều đòi hỏi phải cải tiến máy dệt.

Câu hỏi trang 20 Sử 8 Bài 3 : Vì sao vào giữa thế kỉ XIX, Anh đẩy mạnh sản xuất gang, thép và than đá?

Trả lời:

Giữa thế kỉ XIX, Anh đẩy mạnh sản xuất gang, thép và than đá vì:

 • Nhu cầu gang, thép dùng cho chế tạo máy móc và đường sắt tăng lên.
 •  Đẩy mạnh khai thác than đá sử dụng cho máy hơi nước.

Câu hỏi trang 20 Lịch Sử 8 Bài 3: Nêu kết quả của cách mạng công nghiệp ở Anh.

Trả lời:

 • Nền công nghiệp nước Anh sớm diễn ra quá trình chuyển biến từ nền sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc.
 •  Sản xuất phát triển nhanh chóng, của cải ngày càng dồi dào.
 • Anh đã trở thành nước công nghiệp phát triển nhất thế giới, là “công xưởng” của thế giới.

Câu hỏi trang 21 Sử 8 Bài 3: Sự phát triển của cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức được thể hiện ở những mặt nào?

Trả lời:

Năm 1830, Pháp bắt đầu cách mạng công nghiệp, nhưng tốc độ lại diễn ra rất nhanh.

Đến năm 1870, Pháp đã có 27000 máy hơi nước.

Ở Đức, cách mạng công nghiệp diễn ra từ những năm 40 của thế kỉ XIX.

 • Số máy hơi nước tăng nhanh.
 • Công nghiệp hóa chất, luyện kim phát triển.
 • Máy móc được sử dụng trong nông nghiệp.

Câu hỏi trang 22 Sử 8 Bài 3: Quan sát hai lược đồ (SGK, trang 22) em hãy nêu những biến đổi ở nước Anh sau khi hoàn thành cách mạng công nghiệp.

Trả lời:

Cách mạng công nghiệp đã làm thay đổi bộ mặt của nước Anh:

 1. Xuất hiện nhiều vùng công nghiệp mới.
 2. Số trung tâm khai thác than đá tăng lên. – 1859-1870, đấu tranh thống nhất I-ta-li-a thắng lợi, I-ta-li-a đi theo con đường TBCN.
 3. 1864-1871, đấu tranh thống nhất nước Đức thắng lợi, Đức đi theo con đường TBCN.
 4. 1858-1860, cải cách nông nô Nga thành công, Nga chuyển sang CNTB.

Câu Hỏi Củng Cố Kiến Thức Sử 8 

Câu 1: Cách mạng công nghiệp ở Anh đầu tiên diễn ra trong lĩnh vực nào?

Trả lời

Cách mạng công nghiệp ở Anh đầu tiên diễn ra trong lĩnh vực công nghiệp nhẹ mà trước hết là ngành dệt vì ngành dệt là ngành sản xuất chủ yếu ở Anh và bán chạy, thu hồi vốn nhanh và đạt lợi nhuận cao.

Câu 2: Nêu những phát minh trong ngành dệt?

Trả lời

 1. Năm 1764, Giêm Ha-gri-vơ sáng chế ra máy kéo sợi Gien-ni, năng suất tăng 8 lần.
 2. Năm 1769, Ác-rai-tơ phát minh ra máy kéo sợi chạy bằng sức nước.
 3. Năm 1785, Et – mơn Các-rai chế tạo ra máy dệt đầu tiên ở Anh, làm cho năng suất dệt tăng gần 40 lần so với dệt bằng tay. Về sau, máy dệt cũng chạy bằng sức nước.

Câu 3( Lịch Sử 8 bài 3): Vì sao máy móc được sử dụng nhiều trong giao thông vận tải?

Trả lời

Do nhu cầu vận chuyển nguyên vật liệu đến nhà máy, đưa hàng hóa đi các nơi ngày một tăng, hành khách đi lại ngày càng nhiêu nên máy móc được sử dụng nhiều trong giao thông vận tải.

Câu 4: Thực chất của cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh từ năm 1760 đến năm 1840 là gì?

Trả lời

Thực chất của cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh từ năm 1760 đến năm 1840 là quá trình chuyển biến từ sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc, tiến hành công nghiệp hóa việc sản xuất.

Câu 5: Nêu hệ quả của cuộc cách mạng công nghiệp Anh?

Trả lời

– Cách mạng công nghiệp đã làm thay đổi bộ mặt của các nước tư bản: nhiều khu công nghiệp lớn, nhiều thành phố mọc lên, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh.

– Về mặt xã hội, hệ quả quan trọng nhất của cách mạng công nghiệp là hình thành 2 giai cấp cơ bản của xã hội tư bản : giai cấp tư sản và giai cấp vô sản.

Câu 6: Quá trình xâm chiếm thuộc địa của các nước tư bản Anh và Pháp đối với khu vực châu Á diễn ra như thế nào?

Trả lời

 • Ấn Độ từ lâu là nơi tranh chấp giữa Anh và Pháp. Cuối thế kỉ XVIII, Pháp phải để cho Anh độc chiếm Ấn Độ.
 • Năm 1840, Anh gây ra cuộc chiến tranh thuốc phiện với triều đình Mãn Thanh, mở đầu sự xâm chiếm Trung Quốc. Sau đó các nước khác như Mĩ, Anh, Pháp, Đức...đua nhau xâu xé Trung Quốc, biến Trung Quốc thành nước nửa thuộc địa.
 • Phi-lip-pin đã là thuộc địa của Tây Ban Nha từ thế kỉ XVI. Quần đảo In-đô-nê-xi-a bị Hà Lan xâm lược từ thế kỉ XVI-XVII. Năm 1824, Anh bắt đầu xâm lược Miến Điện; đến cuối thế kỉ XIX, hoàn toàn công cuộc chinh phục nước này. Mã Lai cũng rơi vào tay Anh. Việt Nam, Campuchia, Lào lần lượt bị Pháp đô hộ. Xiêm trở thành nơi tranh chấp giữa Anh và Pháp.

Câu 7( Lịch Sử 8 bài 3): Quá trình xâm chiếm thuộc địa của các nước tư bản phương Tây đối với khu vực châu Phi diễn ra như thế nào?

Trả lời

Châu Phi vào nửa đầu thế kỉ XIX còn là một lục địa bí hiểm đối với các nước tư bản phương Tây. Các nước này mới đặt được một số căn cứ thương mại ở ven biển. Riêng Anh có thuộc địa Kếp ở Nam Phi, Pháp có thuộc địa An-giê-ri ở Bắc Phi. Đến nửa sau thế kỉ XIX, thực dân phương Tây mới tìm cách đi sâu vào đất liền.

 • Các thành phố lớn, tập chung đông dân cư tăng lên.
 • Các tuyến đường sắt được xây dựng ngày càng nhiều.

Câu hỏi trang 23 Sử 8 Bài 3: Quan sát lược đồ (SGK, trang 23) lập bảng thống kê các quốc gia tư sản ở khu vực Mĩ La-tinh theo thứ tự niên đại thành lập. Trả lời:

Năm Quốc gia được thành lập
1804 Ha-i-ti
1809 E-cu-a-do
1810 Ac-hen-ti-na
1811 Pa-ra-goay
1818 Chi-le
1819 Cô-lôm-bi-a
1821 Mê-hi-cô, Goa-tê-ma-la, Ex-xan-va-do, Hôn-đu-rat, Cô-xta-ri-ca, Pe-ru
1822 Bra-xin
1825 Bô-li-vi-a
1828 U-ru-goay

Câu hỏi trang 26 Sử 8 Bài 3: Lập niên biểu các cuộc cách mạng tư sản ở châu Âu trong những năm 60 của thế kỉ XIX. Những cuộc cách mạng tư sản này đưa đến những kết quả gì?

Trả lời:

Thời gian Cuộc cách mạng Kết quả
1859-1870 Đấu tranh thống nhất I-ta-li-a Bảy quốc gia ở bán đảo I-ta-li-a đã thống nhất thành Vương quốc I-ta-li-a.
1864-1871 Đấu tranh thống nhất nước Đức Nước Đức được thống nhất từ 38 quốc gia lớn nhỏ.
1858-1860 Cải cách nông nô Nga Nga Hoàng tuyên bố “Sắc lệnh giải phóng nông nô”, Nga chuyển sang CNTB

Câu hỏi trang 27 Lịch Sử 8 Bài 3: Vì sao các nước tư bản phương Tây đẩy mạnh việc xâm chiếm thuộc địa?

Trả lời:

Dưới tác động của các mạng công nghiệp kinh tế chủ nghĩa tư bản phát triển nhanh chóng, nhu cầu về nguyên liệu và thị trường tăng nhanh.

=> Các nước tư bản phương Tây đẩy mạnh xâm lược thuộc địa.

Phần Câu Hỏi Và Bài Tập

Bài 1 trang 27 Sử 8 Bài 3: Những sự kiện nào chứng tỏ đến giữa thế kỉ XIX, chủ nghĩa tư bản đã thắng lợi trên phạm vi toàn thế giới?

Trả lời:

Sự xác lập của chủ nghĩa tư bản trên phạm vi thế giới được thể hiện:

Sau thắng lợi của Chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ, cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII, các thuộc địa ở khu vực Mĩ Latinh đã nổi dậy đấu tranh, một loạt các quốc gia tư sản được thành lập ở khu vực này.

Chúc các bạn học và thi thật tốt!

Xem thêm các lời giải hay lớp 8 khác tại Đây

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *