Lịch Sử Lớp 8 Bài 22

Lịch Sử 8 Bài 22

Bài 22: Sự Phát Triển Của Khoa Học – Kĩ Thuật Và Văn Hóa Thế Giới Nửa Đầu Thế Kỉ XX

(trang 110 sgk Lịch Sử 8): Hãy kể tên những phát minh khoa học trong nửa đầu thế kỉ XX mà em biết.

Trả lời:

– Thuyết tương đối của A-be Anh-xtanh.

– Lí thuyết nguyên tử hiện đại về cấu tạo nguyên tử.

– Hiện tượng phóng xạ nhân tạo.

– Chế tạo ra chất đồng vị phóng xạ.

(trang 110 sgk Lịch Sử 8): Nhà khoa học A.Nô-ben nói: “Tôi hi vọng nhân loại sẽ rút ra được từu những phát minh khao học nhiều điều tốt hơn là điều xấu”. Em hiểu như thế nào về câu nói đó?

Trả lời:

Việc sử dụng những thành tựu khoa học kĩ thuật nhằm phục vụ cho cuộc sống con người, tuy nhiên chính những thành tựu đó cũng được sử dụng để trở thành phương tiện giết người hàng loạt (bom nguyên tử được chế tạo từ năng lượng được lấy từ sự phân hạch các hạt nhân Urani và Plutoni). Vì thế, mong muốn của nhà khoa học Nô-ben là hãy sử dụng những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật để phục vụ cuộc sống con người, đừng sử dụng nó cho những cuộc chiến tranh gây tổn thất đau thương cho nhân loại.

(trang 111 sgk Lịch Sử 8): Vì sao xóa nạn mù chữ được coi là nhiệm vụ hàng đầu trong việc xây dựng một nền văn hóa mới ở Liên Xô?

Trả lời:

Tình trạng mù chữ ở nước Nga rất phổ biến, chiếm 3/4 dân số, muốn thay đổi tình trạng lạc hậu, chậm phát triển thì người dân phải biết đọc, biết viết. Tỉ lệ người biết đọc, biết viết là tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế – văn hóa.

(trang 112 sgk Lịch Sử 8): Hãy kể tên những tác phẩm văn học Xô viết mà em biết.

Trả lời:

– Sông Đông êm đềm của M.Sô-lô-khốp.

– Thép đã tôi thế đấy của N.O-xtrop-xki.

– Đất vỡ hoang của M.Sô-lô-khốp.

– Bài ca sư phạm của A.Ma-ca-ren-cô.

– Con đường đau khổ của A.Tôn-xtôi.

Bài 1 (trang 112 sgk Lịch sử 8): Em biết gì về những tiến bộ của khoa học – kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX ?

Lời giải:

– Bước vào thế kỉ XX, trên đà tiến của cuộc cách mạng công nghiệp, nhân loại tiếp tục đạt được những thành tựu rực rỡ về khoa học – kĩ thuật.

– Trong lĩnh vực Vật lí, sự ra đời của lí thuyết nguyên tử hiện đại, đặc biệt là lí thuyết tương đối của nhà bác học Đức An-be Anh-xtanh, đã mang lại một dấu ấn sâu sắc cho khoa học hiện đại khi xét lại các khái niệm vật lí về không gian và thời gian. Có thể nói, các phát minh lớn về Vật lí học của thế kỉ XX, từ năng lượng nguyên tử đến lade, bán dẫn… đều có liên quan đến lí thuyết này.

– Trong các lĩnh vực khác như Hóa học, Sinh học, các khoa học về Trái Đất (Hải dương học, Khí tượng học…) đều đạt được những thành tựu to lớn.

– Nhiều phát minh khoa học cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX đã được đưa vào sử dụng như điện tín, điện thoại, rađa, hàng không, điện ảnh với phim có tiếng nói và phim màu…

– Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật đã mang lại cuộc sống vật chất và tinh thần tốt đẹp hơn cho con người. Nhưng mặt khác, chính những thành tựu khoa học cũng được sử dụng để trở thành phương tiện chiến tranh gây thảm họa cho nhân loại qua hai cuộc chiến tranh thế giới.

Bài 2 (trang 112 sgk Lịch sử 8): Hãy nêu những thành tựu của nền văn hóa Xô viết.

Lời giải:

– Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã mở đường cho việc xây dựng một nền văn hóa mới trên cơ sở tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lê-nin và kế thừa những tinh hoa của di sản văn hóa nhân loại. Đó là văn hóa Xô viết.

– Thành tựu của công cuộc xây dựng nền văn hóa Xô viết được thể hiện trong việc xóa bỏ tình trạng mù chữ và nạn thất học, sáng tạo chữ viết cho các dân tộc trước đây chưa có chữ viết, phát triển hệ thống giáo dục quốc dân, đấu tranh chống các tàn dư tư tưởng của chế độ cũ, phát triển văn học, nghệ thuật…

Chúc các bạn học và thi thật tốt!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *