Lịch Sử Lớp 8 Bài 13

Lịch Sử 8 Bài 13

Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất (1914 – 1918)

Câu Hỏi Thảo Luận

Câu hỏi trang 71: Vì sao các nước đế quốc ráo riết chuẩn bị Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Trả lời:

– Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa trở nên gay gắt.

– Các nước đế quốc ráo riết chuẩn bị Chiến tranh thế giới thứ nhất vì mong muốn thanh toán địch thủ để chia lại thuộc địa, làm bá chủ thế giới.

Câu hỏi trang 71: Nêu những nét chính về diễn biến chiến sự trong giai đoạn thứ nhất.

Trả lời:

– Ngày 28-7-1914, Áo – Hung tuyên chiế với Xéc – bi.

– Đức tuyên chiến với Nga (ngày 1-8) và Pháp (ngày 3-8).

– Ngày 4-3, Anh tuyên chiến với Đức.

– Đức tập chung lực lượng nhằm đánh bại quân Pháp một cách chớp nhoáng. Pa-ri bị uy hiếp.

– Quân Nga tấn công Đức, cứu nguy cho Pháp.

=> Cả hai phe chuyển sang thế cầm cự.

Câu hỏi trang 72: Lập niên biểu về giai đoạn thứ hai của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Trả lời:

Thời gian Sự kiện
7-11-1917 Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi. Nước Nga Xô – viết rút khỏi chiến tranh
7-1918 Quân Anh, Pháp bắt đầu phản công
9-1918 Quân Anh, Pháp, Mĩ tổn tấn công vào các mặt trận, các đồng minh của Đức lần lượt đầu hàng.
9-11-1918 Cách mạng Đức bùng nổ, lật đổ nền quân chủ chế độ cộng hòa được thành lập.
11-11-1918 Chính phủ Đức đầu hàng không điểu kiện chiến tranh kết thúc.

Câu hỏi trang 72: Sự chuyển biến chiến sự ở giai đoạn này diễn ra như thế nào?

Trả lời:

– Từ mùa xuân năm 1917, chiến sự chủ yếu diễn ra ở mặt trận Tây Âu. Phe Hiệp ước phản công, phe Liên minh thất bại và đầu hàng.

+ Ngày 7 – 11 – 1917, Cách mạng tháng Mười tháng lợi ở Nga, Nga rút khỏi chiến tranh.

+ Tháng 7 – 1918, quân Anh, Pháp phản công.

+ Tháng 9 – 1918, quân Anh, Pháp, Mĩ tổng tấn công ở khắp các mặt trận. Các đồng minh của Đức lần lượt đầu hàng.

+ Ngày 9 – 11 – 1918, cách mạng bùng nổ ở Đức, lật đổ nền quân chủ và thành lập chế độ cộng hoà.

+ Ngày 11 – 11 – 1918, Đức đầu hàng không điều kiện. Chiến tranh thế giới kết thúc với sự thất bại hoàn toàn của phe Đức, Áo-Hung.

Câu hỏi trang 73 giải lịch sử 8 bài 13: Từ diễn biến và kết cục của Chiến tranh thế giới thứ nhất, em hãy nêu tính chất của nó.

Trả lời:

– Chiến tranh thế giới thứ nhất là cuộc chiến tranh đế quốc, mang tính chất phi nghĩa, phản động, chỉ đem lại nguồn lợi cho tư sản cầm quyền.

– Là cuộc chiến tranh ăn cướp, tiêu tốn nhiều tiền của và gây thiệt hại nặng nề.

Câu Hỏi Và Bài Tập

Bài 1 trang 73: Nguyên nhân nào dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Trả lời:

* Nguyên nhân sâu xa:

– Sự phát triển không đồng đều của chủ nghĩa tư bản vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX đã làm so sánh lực lượng giữa các nước đế quốc thay đổi.

+ Các đế quốc “già” (Anh. Pháp)… kinh tế phát triển chậm lại, nhưng lại có nhiều thuộc địa.

+ Các đế quốc “trẻ” như Đức, Mĩ, Nhật lại phát triển kinh tế nhanh, nhưng có ít thuộc địa.

=> Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa hết sức gay gắt. Hàng loạt cuộc chiên tranh đế quốc để giành giật thuộc địa diễn ra.

– Hình thành hai khối quân sự đối lập là: Khối Liên minh Đức – Áo-Hung (1882) và khối Hiệp ước Anh – Pháp – Nga (1907). Hai khối tích cực chạy đua vũ trang và chuẩn bị chiến tranh chia lại thị trường thế giới.

* Nguyên nhân trực tiếp: Đức – Áo lấy cớ Thái tử Áo Hung bị một người Xéc-bi ám sát để phát động chiến tranh.

Bài 2 trang 73: Chiến tranh thế giới thứ nhất đã gây nên những hậu quả như thế nào?

Trả lời:

– Chiến tranh thế giới thứ nhất gây hậu quả nặng nền đối với nhân loại:

+ 10 triệu người bị chết, hơn 20 triệu người bị thương.

+ Nhiều làng mạc, thành phố, nhà máy,… bị phá hủy.

+ Chi phí cho chiên tranh khoảng 85 tỉ đôla.

– Bản đồ chính trị thế giới được chia lại: Đức mất hết thuộc địa; Anh, Pháp, Mĩ mở rộng thêm thuộc địa.

– Trong chiến tranh thế giới thứ nhất thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga đã đánh dấu một bước chuyển lớn trong cục diện chính trị thế giới.

Bài 3 trang 73: Lập bảng niên biểu những sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Trả lời:

Thời gian Sự kiện
1 – 8 – 1914 Đức tuyên chiến với Nga
3 – 8 – 1914 Đức tuyên chiến với Pháp
4 – 8 – 1914 Anh tuyên chiến với Đức
1914 – 1916 Giai đoạn thứ nhất của cuộc chiến: Đức tấn công Pháp, Pa-ri bị uy hiếp. Nga tấn công Đức cứu nguy cho Pháp.
7 – 11 – 1917 Cách mạng tháng Mười Nga thành công
9 – 1918 Quân Anh, Pháp, Mỹ tổng tấn công trên khắp các mặt trận
11 – 11 – 1918 Đức đầu hàng không điều kiện. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.

Câu hỏi củng cố kiến thức

Câu 1: Em hãy cho biết tình hình các nước đế quốc cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX?

Trả lời

– Một số nước đi vào con đường tư bản chủ nghĩa muộn, nhưng phát huy được những lợi thế riêng và lợi dụng được những thành tựu khoa học – kĩ thuật của các nước đi trước nên đã có tốc độ tăng trưởng nhảy vọt như Đức, Mĩ, Áo-Hung, vượt qua các nước tư bản “già” như Anh, Pháp.

– Các nước đế quốc “trẻ” có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng nhưng lại ít thuộc địa, ngược lại, những đế quốc “già” thì chiếm số lớn thuộc địa. Đầu thế kỉ XX, thế giới đã phân chia xong, không còn “chỗ trống” nữa. Do đó, giữa các nước đế quốc đã nổ ra cuộc đấu tranh gay gắt để chia lại thị trường thuộc địa.

Câu 2: Những biểu hiện nào cho thấy quy luật phát triển không đồng đều của các nước đế quốc?

Trả lời

Các nước Đức, Mĩ đi vào con đường tư bản chủ nghĩa muộn nhưng có tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhưng lại ít thuộc địa, ngược lại những nước tư bản như Anh, Pháp tốc độ phát triển kinh tế chậm, nhưng chiếm phần lớn thuộc địa. Đây là quy luật phát triển không đồng đều giữa các nước đế quốc.

Câu 3: Giữa các nước đế quốc đã diễn ra những cuộc chiến tranh đầu tiên nào?

Trả lời

Những cuộc chiến tranh đế quốc đầu tiên để tranh giành thuộc địa đã diễn ra là:

– Chiến tranh Mĩ – Tây Ban Nha (1898) : Mĩ chiếm Cu Ba và Phi-lip-pin của Tây Ban Nha.

– Chiến tranh Anh – Bô-ơ ( 1899-1902) : Anh thôn tính hai nước của người Bô – ơ, sáp nhập vào Nam Phi.

– Chiến tranh Nga – Nhật ( 1904-1905).

Câu 4: Nguyên nhân dẫn đến cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất ( 1914-1918)?

Trả lời

– Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa trở nên gay gắt, dẫn đến sự hình thành hai khối quân sự kình địch nhau.

+ Khối Liên minh gồm : Đức, Áo – Hung, Italia ra đời năm 1882.

+ Khối Hiệp ước gồm ba nước : Anh, Pháp, Nga hình thành năm 1907.

– Hai khối này đều ráo riết chạy đua vũ trang và tích cực chuẩn bị chiến tranh, mong muốn thanh toán địch thủ của mình để chia lại thuộc địa, làm bá chủ thế giới.

Câu 5: Duyên cớ nào trực tiếp dẫn đến chiến tranh?

Trả lời

Từ năm 1912, tình hình ở bán đảo Ban-căng trở nên căng thẳng. Ngày 28-6-1914, Thái tử Áo – Hung bị một phần tử khủng bố ở Xéc-bi ám sát. Bọn quân phiệt Đức, Áo – Hung chớp lấy cơ hội này gây chiến tranh.

Câu 6: Vì sao gọi cuộc chiến tranh (1914-1918) là cuộc chiến tranh thế giới?

Trả lời

Cuộc chiến tranh (1914-1918) là cuộc chiến tranh thế giới vì:

– Quy mô của cuộc chiến tranh này không chỉ dừng lại ở một nước, một khu vực mà lan ra toàn thế giới.

– Cuộc chiến tranh đã lôi kéo hơn 30 nước vào cuộc chiến, gây hậu quả khác nhau đến tất cả các nước trên thế giới, kể các nước trung lập, các bên tham chiến.

Câu 7: Những trận chiến trong những ngày đầu tiên của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Trả lời

– Ngày 28-7-1914 : Áo – Hung tuyên chiến với Xec – bi.

– Ngày 1-8, Đức tuyên chiến với Nga.

– Ngày 3-8, Đưc tuyên chiến với Pháp.

– Ngày 4-8, Anh tuyên chiến với Đức. Chiến tranh bùng nổ và nhanh chóng trở thành chiến tranh thế giới.

Câu 8: Trình bày diễn biến chính của giai đoạn thứ nhất ( 1914-1916)?

Trả lời

– Quân đội Đức tập trung lực lượng ở mặt trận phía Tây nhằm đánh bại quân Pháp một cách chớp nhoáng.

– Pa-ri bị uy hiếp. Quân Pháp đang có nguy cơ bị tiêu diệt.

– Ở mặt trận phía Đông, quân Nga lại tấn công quân Đức, cứu nguy cho Pháp.

– Từ năm 1916, chiến tranh chuyển sang giai đoạn cầm cự ở cả hai phe.

Câu 9: Giai đoạn thứ hai của cuộc Chiến tranh thế giới diễn ra như thế nào?

Trả lời

– Từ mùa xuân năm 1917, chiến sự chủ yếu diễn ra ở mặt trận Tây Âu, phe Hiệp ước phản công, phe Liên Minh thất bại và đầu hàng.

– Ngày 7-11-1917, Cách mạng Tháng Mười thắng lợi ở Nga, Nhà nước Xô viết rút khỏi chiến tranh.

– Tháng 7-1918, quân Anh, Pháp bắt đầu phản công.

– Đếntháng 9-1918, quân Anh, Pháp, Mĩ tổng tấn công ở khắp các mặt trận. Các đồng minh của Đức lấn lướt đầu hàng.

– Ngày 9-11-1918, cách mạng bùng nổ ở Đức, lật đổ nền quân chủ và thành lập chế độ cộng hòa

– Ngày 11-11-1918, chính phủ mới ở Đức đầu hàng vô điều kiện. Chiến tranh thế giới kết thúc.

Câu 10: Chiến tranh thế giới thứ nhất đã gây nên những hậu quả như thế nào?

Trả lời

– Chiến tranh thế giới thứ nhất đã gây ra nhiều tai họa cho nhân loại:

+ 10 triệu người chết, hơn 20 triệu người bị thương.

+ Nhiều thành phố, làng mạc, đường sá, cầu cống, nhà máy bị phá hủy

+ Số tiền các nước nước tham chiến chi phí cho chiến tranh lên tới khoảng 85 tỉ đô la.

– Tuy nhiên, một kết quả quan trọng trong quá trình chiến tranh là phong trào cách mạng thế giới vẫn không ngừng phát triển, nổi bạt nhất là sự thành công của Cách mạng tháng Mười Nga và việc thành lập Nhà nước Xô viết, đánh dấu một bước chuyển biến lớn trong cực diện chính trị thế giới.

Câu 11: Từ diễn biến và kết cục của Chiến tranh thế giới thứ nhất, em hãy cho biết tính chất của nó?

Trả lời

– Đây là cuộc chiến tranh đế quốc chủ nghĩa, mang tính chất phi nghĩa, phản động, đem lại lợi ích cho giai cấp tư sản cầm quyền.

– Đây là cuộc chiến tranh ăn cướp, tốn phí và hậu quả nặng nề của nó đè nặng lên đời sống nhân dân lao động và nhân dân thuộc địa.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *