Lịch Sử Lớp 8 Bài 10 – Hướng Dẫn Giải

Lịch Sử 8 Bài 10

Trung Quốc Giữa Thế Kỉ XIX – Đầu Thế Kỉ XX

Câu Hỏi Thảo Luận

Câu hỏi trang 59: Vì sao các nước đế quốc tranh nhau xâm lược Trung Quốc?

Trả lời:

– Trung Quốc giàu tài nguyên, khoáng sản.

– Là nước lớn, đông dân => thị trường tiêu thụ rộng lớn.

– Nửa sau thế kỉ XIX, chính quyền phong kiến Mãn Thanh mục nát, suy yếu.

Câu hỏi trang 60: Dùng lược đồ (Hình 43, SGK, trang 60) trình bày đôi nét về diễn biến phong trào Nghĩa Hòa đoàn.

Trả lời:

– Năm 1898, tại Sơn Đông nổ ra phong trào Nghĩa Hòa Đoàn.

– Phong trào nhanh chóng lan rộng ra Sơn Tây và Đông Bắc Trung Quốc.

– Liên quân 8 nước hợp lực đàn áp Nghĩa Hòa Đoàn, nhà Thanh quay sang cấu kết với đế quốc chống lại quân khởi nghĩa.

– Tháng 3-1901, phong rào bị dập tắt.

– Tháng 8-1900, phong trào bị dập tắt.

Câu hỏi trang 62 (giải lịch sử 8 bài 10): Dựa theo lược đồ (Hình 45, SGK, trang 61) trình bày một vài nét chính về diễn biến của Cách mạng Tân Hợi.

Trả lời:

– Ngày 10-10-1911, Đồng minh hội phát động khởi nghĩa vũ trang ở Vũ Xương và giành thắng lợi.

– Phong trào cách mạng nhanh chóng lan rộng ra các tỉnh miền Nam và miền Bắc Trung Quốc.

– Chính phủ Mãn Thanh bị lật đổ.

– Ngày 29-12-1911, Chính phủ lâm thời được thành lập ở Nam Kinh, tuyên bố thành lập Trung Hoa dân quốc, Tôn Trung Sơn được bầu làm Tổng thống lâm thời.

– Tháng 2 -1912, Viên Thế Khải lên làm tỏng thống thay Tôn Trung Sơn, cách mạng coi như kết thúc.

Câu hỏi trang 62: Nêu những kết quả và hạn chế của Cách mạng Tân Hợi (1911).

Trả lời:

– Kết quả: Cách mạng lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại hơn 2000 năm ở Trung Quốc, thiết lập nhà nước Cộng hòa – Trung Hoa dân quốc.

– Hạn chế: Là cuộc cách mạng tư sản không triệt để.

+ Không nêu vấn đề đánh đuổi đế quốc.

+ Không tích cực chống phong kiến, chỉ lật đổ được chế độ quân chủ chuyên chế của nhà Thanh, nhưng chưa đụng chạm đến giai cấp địa chủ phong kiến.

+ Không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.

Câu Hỏi Và Bài Tập 

Bài 1 trang 62: Trình bày quá trình xâm lược Trung Quốc của các nước đế quốc cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.

Trả lời:

– 1840-1842, thực dân Anh tiến hành cuộc chiến tranh thuốc phiện, Trung Quốc thất bại đã mở đầu cho quá trình xâm lược Trung Quốc của tư bản phương Tây.

– Trung Quốc thất bại trong chiến tranh Trung-Nhật (1894-1895), các nước đế quốc tăng cường xâm lược Trung Quốc.

+ Đức chiếm Sơn Đông.

+ Anh chiếm châu thổ sông Dương Tử.

+ Pháp thôn tính Vân Nam.

+ Nga, Nhật chiếm đóng vùng Đông Bắc.

Bài 2 trang 62: Lập niên biểu tóm tắt phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc chống đế quốc phong kiến từ năm 1840 đến năm 1911.

Trả lời:

Thời gian Tên phong trào Địa điểm Lãnh đạo Kết quả
1840-1842 Kháng chiến chống Anh xâm lược Quảng Tây Lâm Tắc Tử Thất bại
1851-1864 Phong trào nông dân Thái Bình Thiên quốc Miền Nam Hồng Tú Toàn (nông dân) Thất bại
1898 Cải cách Duy Tân Cả nước Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu (nho sĩ) Thất bại
Cuối TK XIX, đầu TK XX Phong trào Nghĩa Hoàn đoàn Bắc Kinh Thất bại
1911 Cách mạng Tân Hợi Cả nước Tôn Trung Sơn Thành lập Nhà nước Cộng hòa – Trung Hoa dân quốc

Bài 3 trang 62: Trình bày về Tôn Trung Sơn và nội dung Học thuyết Tam dân.

Trả lời:

– Tôn Trung Sơn (1866 – 1925), quê ở Quảng Đông. Ông đã đi qua nhiều nước trên thế giới, tốt nghiệp bác sĩ y khoa ở Hồng Kông.

– Năm 1905, ông thành lập Trung Quốc Đồng minh hội và đề ra học thuyết Tam dân: Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc.

Bài 4 trang 62: Vì sao các phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX lần lượt thất bại?

Trả lời:

– Triều đình Mãn Thanh suy yếu, cấu kết với đế quốc.

– Thiếu vũ khí chiến đấu.

– Chưa có sự lãnh đạo của một tổ chức chính trị vững mạnh, thực lực và thế lực của giai cấp Tư sản còn quá yếu.

Câu Hỏi Củng Cố Kiến Thức

Câu 1: Sự kiện nào mở đầu quá trình xâm lược Trung Quốc của các nước đế quốc?

Trả lời

Trong những năm 1840-1842, thực dân Anh tiến hành cuộc Chiến tranh thuốc phiện, mở đầu quá trình xâm lược Trung Quốc.

Câu 2: Hình 42, SGK trang 59- Các nước đế quốc xâu xé “cái bánh ngọt” Trung Quốc – phản ánh điều gì?

Trả lời

– Đất nước Trung Quốc rộng lớn, giàu tài nguyên và đông dân đã trở thành “cái bánh ngọt” mà tất cả các nước đế quốc đều thèm muốn. Tuy nhiên, do đất nước Trung Quốc quá rộng lớn nên một nước đế quốc không thể nào nuốt trôi được, vì thế các nước đế quốc phải chia nhau xâu xé.

– Sự phân chia lãnh thổ được thể hiện rất rõ trong bức tranh cái bánh ngọt mang tên ‘China” được chia thành nhiều miếng. Hình ảnh 6 vị nguyên thủ quốc gia ngồi xung quanh cái bàn với 6 chiếc dĩa nhọn hoắt trong tay. Kể từ trái sang phải là Hoàng đế Đức, Tổng thống Pháp, Nga hoàng, Nhật hoàng, Tổng thống Mĩ và thủ tướng Anh đương thời.

Câu 3: Tổ chức Trung Quốc Đồng Minh hội ra đời trong hoàn cảnh nào?

Trả lời

– Đầu thế kỉ XX, phong trào đấu tranh chống đế quốc của nhân dân Trung Quốc diễn ra bền bỉ, liên tục.

– Giai cấp tư sản Trung Quốc bắt đầu tập hợp lực lượng và thành lập các hội, các đảng nắm lấy vai trò lãnh đạo cách mạng. Trí thức tư sản và tiểu tư sản cách mạng tỏ ra tích cực trong việc xây dựng phong trào.

– Đại diện ưu tú nhất cho phong trào cách mạng tư sản Trung Quốc đầu thế kỉ XX là Tôn Trung Sơn. Tháng 8-1905, ông thành lập Trung Quốc Đồng minh hội.

Câu 4: Cương lĩnh chính trị của Trung Quốc Đồng Minh hội dựa trên học thuyết nào?

Trả lời

Cương ĩnh chính trị của Trung Quốc Đồng Minh hội dựa trên học thuyết Tam dân của Tôn Trung Sơn là : Dân tộc độc lập, Dân quyền tự do, Dân sinh hạnh phục.

Câu 5: Mục tiêu đấu tranh của tổ chức Trung Quốc Đồng minh hội là gì?

Trả lời

Mục tiêu đấu tranh của tổ chức Trung Quốc Đồng minh hội là “đánh đổ Mãn Thanh, khôi phục Trung Hoa, thành lập Dân quốc, thực hiện quyền bình đẳng về ruộng đất”

Câu 6: Nêu ý nghĩa của Cách mạng Tân Hợi?

Trả lời

Cách mạng Tân Hợi là một cuộc cách mạng tư sản, có ý nghĩa lịch sử rất lớn:

– Lần đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc, chế độ quân chủ chuyên chế bị lật đổ, chế độ công hòa ra đời.

– Cách mạng đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Trung Quốc và có ảnh hưởng đáng kể đối với phong trào giải phóng dân tộc ở một số nước châu Á.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *