Grammar: suggest V-ing/ suggest that – Unit 5 SGK Tiếng Anh 9 mới

Unit 5: Wonders Of Viet Nam – Kì quan của Việt Nam

Tổng hợp lý thuyết ngữ pháp về cấu trúc đề nghị “suggest + V-ing/ suggest + that + S + V

SUGGEST V-ING/ SUGGEST THAT (CẤU TRÚC ĐỀ NGHỊ VỚI “SUGGEST”)

Cách dùng:

– Cấu trúc “suggest + V-ing/that + S + should” có thể được sử dụng để nói với ai đó về ý kiến của mình rằng họ nên làm gì.

– Chúng ta cũng có thể sử dụng suggest + V-ing hoặc suggest + that + S + should để tường thuật lại ý kiến của người khác về những gì người khác nên làm hoặc chính bản thân họ nên làm.

Cấu trúc:

S + suggest + V-ing: Đề nghị cùng làm việc gì?

S + suggest + (that) + S + (should) + V (nguyên thể): Đề nghị người khác nên làm gì?

Ví dụ:

– My mother suggested going to see the doctor.

   (Mẹ tôi gợi ý đi khám bác sĩ.)

– The professor suggested that the students should read a number of books before the exam.

  (Giáo sư khuyên sinh viên nên đọc sách trước kì thi.)

Chúc các bạn học và thi tốt!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *