Giải Vở bài tập Toán 5

Để học tốt Toán Lớp 5, loạt bài Giải Vở bài tập Toán 5 được biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Toán 5 hơn.

Giải Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1

Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích

Chương 2: Số thập phân. Các phép toán với số thập phân

Giải Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2

Chương 3: Hình học

Chương 4: Số đo thời gian. Toán chuyển động đều

Chương 5: Ôn tập