Giải VBT Hóa 9

Giải VBT Hóa 9

 Giải VBT Hóa 9 hay, ngắn nhất, chi tiết được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa giúp bạn củng cố kiến thức, biết cách làm bài tập môn Hóa Học lớp 9.

GIẢI VBT HÓA HỌC 9

Dưới đây là những bài giải vbt Hóa Học 9 được lời giải hay biên soạn để mọi người cùng kham khảo.

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Bài 1: Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit

Bài 2: Một số oxit quan trọng: Canxi oxit

Bài 3: Tính chất hóa học của axit

Bài 4: Một số axit quan trọng

Bài 5: Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit

Bài 7: Tính chất hóa học của bazơ

Bài 8: Một số bazơ quan trọng – Natri hiđroxit NaOH

Bài 8: Một số bazơ quan trọng – Canxi Hiđroxit (Ca(OH)2) – Thang pH

Bài 9: Tính chất hóa học của muối (giải vbt Hóa Học 9)

Bài 10: Một số muối quan trọng

Bài 11: Phân bón hóa học

Bài 12: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

Bài 13: Luyện tập chương 1: Các loại hợp chất vô cơ

Chương 2: Kim Loại 

Bài 15: Tính chất vật lí của kim loại

Bài 16: Tính chất hóa học của kim loại

Bài 17: Dãy hoạt động hóa học của kim loại

Bài 18: Nhôm

Bài 19: Sắt (giải vbt hóa 9)

Bài 20: Hợp kim sắt: Gang, thép

Bài 21: Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

Bài 22: Luyện tập chương 2: Kim loại

Bài 24: Ôn tập học kì 1

Chương 3: Phi Kim. Sơ Lược Về Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hóa Học

Bài 25: Tính chất của phi kim

Bài 26: Clo

Bài 27: Cacbon

Bài 28: Các oxit của cacbon

Bài 29: Axit cacbonic và muối cacbonat

Bài 30: Silic. Công nghiệp silicat (vbt Hóa Học 9)

Bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài 32: Luyện tập chương 3: Phi kim – Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên Liệu

Bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

Bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Bài 36: Metan

Bài 37: Etilen (giải hóa học lớp 9)

Bài 38: Axetilen

Bài 39: Benzen

Bài 40: Dầu mỏ và khí thiên nhiên

Bài 41: Nhiên liệu

Bài 42: Luyện tập chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu

Chương 5: Dẫn Xuất Của Hiđrocacbon. Polime ( Giải VBT Hóa 9)

Bài 44: Rượu etylic

Bài 45: Axit axetic

Bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

Bài 47: Chất béo

Bài 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo

Bài 50: Glucozơ

Bài 51: Saccarozơ

Bài 52: Tinh bột và xenlulozơ

Bài 53: Protein

Bài 54: Polime

Bài 56: Ôn tập cuối năm

Qua những lời giải vbt Hóa Học 9 của lời giải online hi vọng các bạn đã luyện tập được thêm nhiều bài tập bổ trợ, giúp ích cho việc học bộ mô Hóa Học lớp 9.

Chúc các bạn học tập tốt!

Kham khảo thêm các lời giải hay lớp 9 khác tại Đây

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *