Giải vở bài tập Hóa 9

Để học tốt Hóa học Lớp 9, loạt bài Giải vở bài tập Hóa 9 được biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Hóa học 9 hơn.

Chương 1: Các loại hợp chất vô cơ

Chương 2: Kim loại

Chương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu

Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime