Giải vở bài tập Công nghệ 6

Để học tốt Công nghệ Lớp 6, loạt bài Giải vở bài tập Công nghệ 6 được biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Công nghệ 6 hơn.

Chương 1: May mặc trong gia đình

Chương 2: Trang trí nhà ở

Chương 3: Nấu ăn trong gia đình

Chương 4: Thu, chi trong gia đình