SBT Toán 9 Tập 2

Để học tốt Toán Lớp 9, loạt bài SBT Toán 9 Tập 2 được biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Toán 9 hơn.

Đại số - Chương 3: Hệ Hai Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn

Đại số - Chương 4: Hàm Số y = ax2 (a ≠ 0) - Phương Trình Bậc Hai Một Ẩn

Hình học - Chương 3: Góc Với Đường Tròn

Hình học - Chương 4: Hình Trụ - Hình Nón - Hình Cầu