Giải sách bài tập Toán 12

Để học tốt Toán Lớp 12, loạt bài Giải sách bài tập Toán 12 được biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Toán 12 hơn.

SBT Giải tích 12

Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và hàm số logarit

Chương 3: Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng

Chương 4: Số phức

SBT Hình học 12

Chương 1: Khối đa diện

Chương 2: Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu

Chương 3: Phương pháp tọa độ trong không gian