Giải Sách Bài Tập Toán 12

Giải Sách Bài Tập Toán 12

Để học tốt Toán Lớp 12, loạt bài Giải sách bài tập Toán 12 được loigiaihay biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Toán 12 hơn.

SBT Giải Tích 12

Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số

Bài 1: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

Bài 2: Cực trị của hàm số

Bài 3: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Bài 4: Đường tiệm cận

Bài 5: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

Bài tập ôn tập chương 1

Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa. Hàm Số Mũ Và Hàm Số Logarit

Bài 1: Lũy thừa

Bài 2: Hàm số lũy thừa

Bài 3: Lôgarit

Bài 4: Hàm số mũ. Hàm số lôgarit

Bài 5: Phương trình mũ và phương trình lôgarit

Bài 6: Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit

Bài tập ôn tập chương 2

Chương 3: Nguyên Hàm – Tích Phân Và Ứng Dụng

Bài 1: Nguyên hàm

Bài 2: Tích phân

Bài 3: Ứng dụng của tích phân trong hình học

Bài tập ôn tập chương 3

Chương 4: Số Phức

Bài 1: Số phức. Biểu diễn hình học số phức

Bài 2: Phép cộng và nhân các số phức

Bài 3: Phép chia số phức

Bài 4: Phương trình bậc hai với hệ số thực

Bài tập ôn tập chương 4

Ôn tập cuối năm

SBT Hình Học 12

Chương 1: Khối Đa Diện

Bài 1: Khái niệm về khối đa diện

Bài 2: Khối đa diện lồi và khối đa diện đều

Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện

Câu hỏi và bài tập chương 1

Đề toán tổng hợp chương 1

Câu hỏi trắc nghiệm chương 1

Chương 2: Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu

Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay

Bài 2: Mặt cầu

Câu hỏi và bài tập chương 2

Đề toán tổng hợp chương 2

Câu hỏi trắc nghiệm chương 2

Chương 3: Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian

Bài 1: Hệ tọa độ trong không gian

Bài 2: Phương trình mặt phẳng

Bài 3: Phương trình đường thẳng

Câu hỏi và bài tập chương 3

Đề toán tổng hợp chương 3

Câu hỏi trắc nghiệm chương 3

Đề toán tổng hợp ôn tập cuối năm

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập cuối năm

Chúc các bạn học và thi tốt!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *