Giải Sách Bài Tập Toán 10

Nhằm cung cấp một nguồn tài liệu giúp học sinh tham khảo, ôn luyện và nắm vững hơn kiến thức trên lớp, chúng tôi mang đến cho các bạn bài soạn toán 10 bám sát chương trình sách giáo khoa môn Toán lớp 10 nhất.

Soạn toán 10

Trong chương trình môn Toán lớp 10, các em đã được học rất nhiều các dạng toán về đại số và hình học. Hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu tới các bạn cách soạn và giải sách bài tập toán 10 đầy đủ và chi tiết về các dạng bài tập đại số và hình học. Hy vọng, đây sẽ là nguồn tài liệu tự học hữu ích cho các em.

Toán 10 – Phần Đại Số

Soạn Toán 10 Chương 1: Mệnh đề – Tập hợp

Giải bài tập( SGK – soạn toán 10) chương 1: Mệnh đề

Giải bài tập SGK Toán lớp 10 chương 1: Tập hợp

Giải bài tập SGK Toán lớp 10 chương 1: Các phép toán tập hợp

Giải bài tập SGK Toán lớp 10 chương 1: Các tập hợp số

Giải bài tập trang 23 SGK Đại số 10: Số gần đúng – Sai số

Giải bài tập trang 24, 25 SGK Đại số 10: Ôn tập chương 1

Soạn Toán 10 Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc hai

Giải bài tập trang 38, 39 SGK Đại số 10 chương 2: Hàm số

Giải bài tập trang 41, 42 SGK Đại số 10 chương 2: Hàm số y = ax + b

Giải bài tập trang 49, 50 SGK Đại số 10 chương 2: Hàm số bậc hai

Giải bài tập (trang 50, 51 SGK -soạn đại số 10): Ôn tập chương 2

Soạn Toán 10 Chương 3: Phương trình. Hệ phương trình

Giải bài tập trang 57 SGK Đại số 10: Đại cương về phương trình

Giải bài tập trang 62, 63 SGK Đại số 10: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai

Giải bài tập trang 68 SGK Đại số 10: Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

Giải bài tập( trang 70, 71, 72 SGK-soạn toán 10) Đại số 10: Ôn tập chương 3

Soạn Toán 10 Chương 4: Bất đẳng thức. Bất phương trình

Giải bài tập trang 79 SGK Đại số 10: Bất đẳng thức

Giải bài tập trang 87, 88 SGK Đại số 10: Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn

Giải bài tập trang 94 SGK Đại số 10: Dấu của nhị thức bậc nhất

Giải bài tập(trang 99 SGK -soạn toán 10): Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Giải bài tập trang 105 SGK Đại số 10: Dấu của tam thức bậc hai

Giải bài tập Đại số 10: Ôn tập chương 4 (Bài tập trắc nghiệm)

Soạn Toán 10 Chương 5: Thống kê

Giải bài tập trang 113, 114 SGK Đại số 10: Bảng phân bố tần số và tần suất

Giải bài tập trang 118 SGK Đại số 10: Biểu đồ

Giải bài tập trang 122, 123 SGK Đại số 10: Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt

Giải bài tập trang 128 SGK Đại số 10: Phương sai và độ lệch chuẩn

Giải bài tập Đại số 10: Ôn tập chương 5 (Bài tập trắc nghiệm)

Soạn Toán 10 Chương 6: Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

Giải bài tập trang 140 SGK Đại số 10: Cung và góc lượng giác

Giải bài tập trang 148 SGK Đại số 10: Giá trị lượng giác của một cung

Giải bài tập trang 154, 155 SGK Đại số 10: Công thức lượng giác

Giải bài tập Đại số 10: Ôn tập chương 6 (Câu hỏi – Bài tập)

Giải bài tập Đại số 10: Ôn tập cuối năm

Toán 10 – phần Hình học

Soạn Toán 10 phần Hình học Chương 1: Vectơ

Giải bài tập trang 7 SGK Hình học 10: Các định nghĩa

Giải bài tập trang 12 SGK Hình học 10: Tổng và hiệu của hai vectơ

Giải bài tập trang 17 SGK Hình học 10: Tích của vectơ với một số

Giải bài tập Hình học 10 bài 4: Hệ trục tọa độ

Ôn tập chương 1

Soạn Toán 10 phần Hình học Chương 2: Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

Giải bài tập Hình học 10 bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 độ đến 180 độ

Giải bài tập Hình học 10 bài 2: Tích vô hướng của hai vectơ

Giải bài tập Hình học 10 bài 3: Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

Giải bài tập Hình học 10: Ôn tập chương 2

Soạn Toán 10 phần Hình học Chương 3: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Giải bài tập trang 80, 81 SGK Hình học 10: Phương trình đường thẳng

Giải bài tập Hình học 10 bài 2: Phương trình đường tròn

Giải bài tập Hình học 10 bài 4: Phương trình đường elip

Giải bài tập Hình học 10 ôn tập chương 3: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Giải bài tập Hình học 10: Ôn tập cuối năm

Hy vọng, đây sẽ là nguồn tài liệu tự học hữu ích cho các em,chúc các e học tập thật tốt!

You might like

About the Author: Nguyễn Thị Cẩm Tú

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.