Unit 16: People and places

Để học tốt Tiếng Anh Lớp 7, loạt bài Unit 16: People and places được biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Tiếng Anh 7 hơn.