Chương 2: Các nước Á, Phi, Mĩ La Tinh từ năm 1945 đến nay

Để học tốt Lịch Sử Lớp 9, loạt bài Chương 2: Các nước Á, Phi, Mĩ La Tinh từ năm 1945 đến nay được biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Lịch Sử 9 hơn.