Chương 1: Buổi đầu độc lập thời Ngô - Đinh - Tiền Lê (Thế kỉ X)

Để học tốt Lịch Sử Lớp 7, loạt bài Chương 1: Buổi đầu độc lập thời Ngô - Đinh - Tiền Lê (Thế kỉ X) được biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Lịch Sử 7 hơn.