Giải sách bài tập Công nghệ 8

Để học tốt Công nghệ Lớp 8, loạt bài Giải sách bài tập Công nghệ 8 được biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Công nghệ 8 hơn.

Chương 1: Bản vẽ các khối hình học

Chương 2: Bản vẽ kĩ thuật

Chương 3: Gia công cơ khí

Chương 4: Chi tiết máy và lắp ghép

Chương 5: Truyền và biến đổi chuyển động

Chương 6: An toàn điện

Chương 7: Đồ dùng điện gia đình

Chương 8: Mạng điện trong nhà