Giải Bài Tập Tiếng Anh lớp 6 Mới

Để trở thành một công dân toàn cầu thì Tiếng Anh là điều không thể thiếu đối với thế giới nói chung và việt nam nói riêng, để đạt được điều đó thì mỗi cá nhân đều phải học thật tốt ngay từ khi còn trên ghế nhà trường. Biết được nhu cầu đó, lời giải online sẽ đồng hành cùng bạn trong quá trình học tiếng anh cũng như giải Tiếng Anh Lớp 6 dễ dàng hơn.

Giải Tiếng Anh Lớp 6

Lời giải online giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm câu trả lời (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của các câu hỏi, bài tập có trong sách tiếng anh lớp 6. Nội dung giải bài tập tiếng anh lớp 6 mới (Sách học sinh) bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng đọc (reading), viết (writting), nghe (listening), nói (speaking) cùng cấu trúc ngữ pháp, từ vựng, closer look, communication, looking back, project, … để giúp các em giải bài tập  tiếng Anh lớp 6 mới một cách đơn giản, hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày học tập sau này.

 Tiếng Anh Lớp 6 Tập 1

Unit 1: My new school

Từ vựng Unit 1

Getting Started (trang 6 – 7 SGK Tiếng Anh lớp 6)

A Closer Look 1 (trang 8 SGK Tiếng Anh lớp 6)

A Closer Look 2 (trang 9 – 10 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Communication (trang 11 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Skills 1 (trang 12 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Skills 2 (trang 13 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Looking Back (trang 14 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Project (trang 15 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Unit 2: My home

Từ vựng Unit 2

Getting Started (trang 16 – 17 SGK Tiếng Anh lớp 6 )

A Closer Look 1 (trang 17 – 18 SGK Tiếng Anh lớp 6)

A Closer Look 2 (trang 18 – 19 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Communication (trang 20 – 21 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Skills 1 (trang 22 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Skills 2 (trang 23 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Looking Back (trang 24 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Project (trang 25 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Unit 3: My friends

Từ vựng Unit 3

Getting Started (trang 26 – 27 SGK Tiếng Anh lớp 6)

A Closer Look 1 (trang 28 – 29 SGK Tiếng Anh lớp 6)

A Closer Look 2 (trang 30 – 31 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Communication (trang 31 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Skills 1 (trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Skills 2 (trang 33 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Looking Back (trang 34 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Project (trang 35 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Review 1 (Unit 1-2-3)

Language (trang 36 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Skills (trang 37 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Unit 4: My neighbourhood

Từ vựng Unit 4

Getting Started (trang 38 – 39 SGK Tiếng Anh lớp 6)

A Closer Look 1 (trang 40 SGK Tiếng Anh lớp 6)

A Closer Look 2 (trang 41 – 42 SGK giải Tiếng Anh lớp 6)

Communication (trang 43 SGK Tiếng Anh lớp)

Skills 1 (trang 44 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Skills 2 (trang 45 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Looking Back (trang 46 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Project (trang 47 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Unit 5: Natural wonders of the world

Từ vựng Unit 5 

Getting Started (trang 48 – 49 SGK Tiếng Anh lớp 6)

A Closer Look 1 (trang 50 – 51 SGK Tiếng Anh lớp 6)

A Closer Look 2 (trang 51 – 52 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Communication (trang 53 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Skills 1 (trang 54 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Skills 2 (trang 55 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Looking Back (trang 56 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Project (trang 57 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Unit 6: Our Tet holiday

Từ vựng Unit 6

Getting Started (trang 58 – 59 SGK Tiếng Anh lớp 6)

A Closer Look 1 (trang 60 SGK Tiếng Anh lớp 6)

A Closer Look 2 (trang 61 – 62 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Communication (trang 63 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Skills 1 (trang 64 – 65 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Skills 2 (trang 65 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Looking Back (trang 66 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Project (trang 67 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Review 2 (Unit 4-5-6 giải bài tập tiếng anh lớp 6-tập 1)

Language (trang 68 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Skills (trang 68 – 69 SGK Tiếng Anh lớp 6)

 Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2

Unit 7: Television

Từ vựng Unit 7

Getting Started (trang 6 – 7 SGK Tiếng Anh lớp 6)

A Closer Look 1 (trang 8 SGK Tiếng Anh lớp 6)

A Closer Look 2 (trang 9 – 10 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Communication (trang 11 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Skills 1 (trang 12 – 13 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Skills 2 (trang 13 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Looking Back (trang 14 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Project (trang 15 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Unit 8: Sports and games

Từ vựng Unit 8

Getting Started (trang 16 – 17 SGK Tiếng Anh lớp 6)

A Closer Look 1 (trang 18 SGK Tiếng Anh lớp 6)

A Closer Look 2 (trang 19 – 20 SGK  giải Tiếng Anh lớp 6)

Communication (trang 21 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Skills 1 (trang 22 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Skills 2 (trang 23 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Looking Back (trang 24 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Project (trang 25 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Unit 9: Cities of the world

Từ vựng Unit 9

Getting Started (trang 26 – 27 SGK Tiếng Anh lớp 6)

A Closer Look 1 (trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 6)

A Closer Look 2 (trang 29 – 30 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Communication (trang 30 – 31 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Skills 1 (trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Skills 2 (trang 33 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Looking Back (trang 34 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Project (trang 35 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Review 3 (Unit 7-8-9 giải bài tập tiếng anh lớp 6 tập 2)

Language (trang 36 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Skills (trang 36 – 37 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Unit 10: Our houses in the future 

Từ vựng Unit 10

Getting Started (trang 38 – 39 SGK Tiếng Anh lớp 6)

A Closer Look 1 (trang 40 SGK Tiếng Anh lớp 6)

A Closer Look 2 (trang 41 – 42 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Communication (trang 43 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Skills 1 (trang 44 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Skills 2 (trang 45 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Looking Back (trang 46 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Project (trang 47 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Unit 11: Our greener world

Từ vựng Unit 11

Getting Started (trang 48 – 49 SGK Tiếng Anh lớp 6)

A Closer Look 1 (trang 50 – 51 SGK Tiếng Anh lớp 6)

A Closer Look 2 (trang 51 – 52 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Communication (trang 53 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Skills 1 (trang 54 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Skills 2 (trang 55 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Looking Back (trang 56 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Project (trang 57 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Unit 12: Robots

Từ vựng Unit 12

Getting Started (trang 58 – 59 SGK Tiếng Anh lớp 6)

A Closer Look 1 (trang 60 SGK Tiếng Anh lớp 6)

A Closer Look 2 (trang 61 – 62 SGK giải Tiếng Anh lớp 6)

Communication (trang 63 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Skills 1 (trang 64 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Skills 2 (trang 65 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Looking Back (trang 66 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Project (trang 67 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Review 4 (Unit 10-11-12)

Language (trang 68 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Skills (trang 69 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Tổng hợp Từ vựng Tiếng Anh lớp 6)

Hy vọng những tài liệu trên của lời giải online sẽ giúp các bạn học giải tốt Tiếng Anh lớp 6 một cách dễ hiểu nhất,nếu bạn  thấy hay, hãy chia sẽ và để lại conment bên dưới nhé!

You might like

About the Author: Nguyễn Thị Cẩm Tú

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.