Giải Bài Tập Sgk Vật Lí 10

giải bài tập sgk vật lí 10

Để học tốt Vật Lí Lớp 10, loạt bài Giải bài tập sgk Vật Lí 10 được lời giải hay biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Vật Lí 10 hơn.

Chương 1: Động Học Chất Điểm

Bài 1: Chuyển động cơ

Bài 2: Chuyển động thẳng đều

Bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đều

Bài 4: Sự rơi tự do

Bài 5: Chuyển động tròn đều

Bài 6: Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc

Bài 7: Sai số của phép đo các đại lượng vật lí

Bài 8: Thực hành: Khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia tốc rơi tự do

Chương 2: Động Lực Học Chất Điểm

Bài 9 : Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm

Bài 10 : Ba định luật Niu-tơn

Bài 11 : Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn

Bài 12 : Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc

Bài 13 : Lực ma sát

Bài 14 : Lực hướng tâm

Bài 15 : Bài toán về chuyển động ném ngang

Bài 16 : Thực hành : Xác định hệ số ma sát

Chương 3: Cân Bằng Và Chuyển Động Của Vật Rắn

Bài 17 : Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song

Bài 18 : Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen lực

Bài 19 : Quy tắc hợp lực song song cùng chiều

Bài 20 : Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế

Bài 21 : Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định

Bài 22 : Ngẫu lực

Chương 4: Các Định Luật Bảo Toàn

Bài 23 : Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng

Bài 24 : Công và Công suất

Bài 25 : Động năng

Bài 26 : Thế năng

Bài 27 : Cơ năng

Chương 5: Chất Khí

Bài 28 : Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí

Bài 29 : Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt

Bài 30 : Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ

Bài 31 : Phương trình trạng thái của khí lí tưởng

Chương 6: Cơ Sở Của Nhiệt Động Lực Học

Bài 32 : Nội năng và sự biến thiên nội năng

Bài 33 : Các nguyên lí của nhiệt động lực học

Chương 7: Chất Rắn Và Chất Lỏng. Sự Chuyển Thể

Bài 34 : Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình

Bài 35 : Biến dạng cơ của vật rắn

Bài 36 : Sự nở vì nhiệt của vật rắn

Bài 37 : Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng

Bài 38 : Sự chuyển thể của các chất

Bài 39 : Độ ẩm của không khí

Bài 40 : Thực hành : Xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng

Chúc các bạn học và thi tốt!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *