Giải Bài Tập Sgk Vật Lí 10 Nâng Cao

giải bài tập sgk vật lí 10 nâng cao

Để học tốt Vật Lí Lớp 10, loạt bài Giải bài tập sgk Vật Lí 10 nâng cao được lời giải hay biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Vật Lí 10 hơn.

Chương 1: Động Học Chất Điểm

Bài 1: Chuyển động cơ học

Bài 2: Vận tốc trong chuyển động thẳng. Chuyển động thẳng đều

Bài 3: Khảo sát thực nghiệm chuyển động thẳng

Bài 4: Chuyển động thẳng biến đổi đều

Bài 5: Phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều

Bài 6: Sự rơi tự do

Bài 7: Bài tập về chuyển động thẳng biến đổi đều

Bài 8: Chuyển động tròn đều. Tốc độ dài và tốc độ góc

Bài 9: Gia tốc trong chuyển động tròn đều

Bài 10: Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc

Bài 11: Sai số trong thí nghiệm thực hành

Bài 12: Thực hành: Xác định gia tốc rơi tự do

Chương 2: Động Lực Học Chất Điểm

Bài 13: Lực. Tổng hợp và phân tích lực

Bài 14: Định luật I Niu-tơn

Bài 15: Định luật II Niu-tơn

Bài 16: Định luật III Niu-tơn

Bài 17: Lực hấp dẫn

Bài 18: Chuyển động của vật bị ném

Bài 19: Lực đàn hồi

Bài 20: Lực ma sát

Bài 21: Hệ quy chiếu có gia tốc. Lực quán tính

Bài 22: Lực hướng tâm và lực quán tính li tâm. Hiện tượng tăng, giảm, mất trọng lực

Bài 23: Bài tập về động lực học

Bài 24: Chuyển động của hệ vật

Bài 25: Thực hành: Xác định hệ số ma sát

Chương 3: Tĩnh Học Vật Rắn

Bài 26: Cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của hai lực. Trọng tâm

Bài 27: Cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của ba lực không song song

Bài 28: Quy tắc hợp lực song song. Điều kiện cân bằng của một vật rắn dưới tác dụng của ba lực song song

Bài 29: Momen của lực. Điều kiện cân bằng của một vật rắn có trục quay cố định

Bài 30: Thực hành: Tổng hợp hai lực

Chương 4: Các Định Luật Bảo Toàn

Bài 31: Định luật bảo toàn động lượng

Bài 32: Chuyển động bằng phản lực. Bài tập về định luật bảo toàn động lượng

Bài 33: Công và công suất

Bài 34: Động năng. Định lí động năng

Bài 35: Thế năng. Thế năng trọng trường

Bài 36: Thế năng đàn hồi

Bài 37: Định luật bảo toàn cơ năng

Bài 38: Va chạm đàn hồi và không đàn hồi

Bài 39: Bài tập về các định luật bảo toàn

Bài 40: Các định luật Kê-ple. Chuyển động của vệ tinh

Chương 5: Cơ Học Chất Lưu

Bài 41: Áp suất thủy tĩnh. Nguyên lí Pa-xcan

Bài 42: Sự chảy thành dòng của chất lỏng và chất khí. Định luật Béc-nu-li

Bài 43: Ứng dụng của định luật Béc-nu-li

Chương 6: Chất Khí

Bài 44: Thuyết động học phân tử chất khí. Cấu tạo chất

Bài 45: Định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt

Bài 46: Định luật Sác lơ. Nhiệt độ tuyệt đối

Bài 47: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng. Định luật Gay Luy – xác

Bài 48: Phương trình Cla-pê-rôn – Men-đê-lê-ép

Bài 49: Bài tập về chất khí

Chương 7: Chất Rắn Và Chất Lỏng. Sự Chuyển Thể

Bài 50: Chất rắn

Bài 51: Biến dạng cơ của vật rắn

Bài 52: Sự nở vì nhiệt của vật rắn

Bài 53: Chất lỏng. Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng

Bài 54: Hiện tượng dính ướt và không dính ướt. Hiện tượng mao dẫn

Bài 55: Sự chuyển thể. Sự nóng chảy và đông đặc

Bài 56: Sự hóa hơi và sự ngưng tụ

Bài 57: Thực hàng: Xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng

Chương 8: Cơ Sở Của Nhiệt Động Lực Học

Bài 58: Nguyên lí I nhiệt động lực học

Bài 59: Áp dụng nguyên lí I nhiệt động lực học cho khí lí tưởng

Bài 60: Nguyên tắc hoạt động của động cơ nhiệt và máy lạnh. Nguyên lí II nhiệt động lực học

Chúc các bạn học và thi tốt!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *