Giải bài tập sgk Toán lớp 1

Để học tốt Toán Lớp 1, loạt bài Giải bài tập sgk Toán lớp 1 được biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Toán 1 hơn.

Giải bài tập Toán 1 Học kì 1

1. Các số đến 10. Hình vuông. Hình tròn. Hình tam giác

2. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

Giải bài tập Toán 1 Học kì 2

3. Các số trong phạm vi 100. Đo độ dài. Giải bài toán

4. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100. Đo thời gian