Giải bài tập Toán 9 Tập 1

Để học tốt Toán Lớp 9, loạt bài Giải bài tập Toán 9 Tập 1 được biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Toán 9 hơn.

Phần Đại số - Chương 1: Căn bậc hai. Căn bậc ba

Phần Đại số - Chương 2: Hàm số bậc nhất

Phần Hình học - Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Phần Hình học - Chương 2: Đường tròn