Toán 9 VNEN Tập 2

Để học tốt Toán Lớp 9, loạt bài Toán 9 VNEN Tập 2 được biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Toán 9 hơn.

Chương III. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Chương IV. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn

Chương III. Góc với đường tròn

Chương IV. Hình trụ- hình nón- hình cầu