Toán 9 VNEN Tập 1

Để học tốt Toán Lớp 9, loạt bài Toán 9 VNEN Tập 1 được biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Toán 9 hơn.

Chương I. Căn bậc hai. Căn bậc ba

Chương II. Hàm số bậc nhất

Chương I. Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Chương II. Đường tròn