Giải bài tập sgk Toán 9 VNEN

Để học tốt Toán Lớp 9, loạt bài Giải bài tập sgk Toán 9 VNEN được biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Toán 9 hơn.

Toán 9 VNEN Tập 1

Chương I. Căn bậc hai. Căn bậc ba

Chương II. Hàm số bậc nhất

Chương I. Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Chương II. Đường tròn

Toán 9 VNEN Tập 2

Chương III. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Chương IV. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn

Chương III. Góc với đường tròn

Chương IV. Hình trụ- hình nón- hình cầu