Giải bài tập Toán 8 Tập 2

Để học tốt Toán Lớp 8, loạt bài Giải bài tập Toán 8 Tập 2 được biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Toán 8 hơn.

Phần Đại số - Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn

Phần Đại số - Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Phần Hình học - Chương 3: Tam giác đồng dạng

Phần Hình học - Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều