Giải Bài Tập SGK Toán 6

Giải Bài Tập SGK Toán 6

Giải Toán 6 – Giải bài tập sgk Toán lớp 6. Nhằm cung cấp một nguồn tài liệu giúp học sinh tham khảo, ôn luyện và nắm vững hơn kiến thức trên lớp, lời giải online mang đến cho các bạn bộ lời giải chi tiết, đầy đủ và chính xác bám sát chương trình sách giáo khoa Toán lớp 6.

TOÁN 6

Dưới đây là toàn bộ nội dung giải sgk toán 6, là tài liệu hữu ích để thầy cô giáo, học sinh và phụ huynh kham khảo.

Tập 1

Chương 1: Tập Hợp Các Số Tự Nhiên

Bài 1: Tập hợp

Bài 2: Cách ghi số tự nhiên

Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên

Bài 4: Phép cộng và phép trừ số tự nhiên

Bài 5: Phép nhân và phép chia số tự nhiên

Luyện tập chung trang 21 – Toán 6

Bài 6: Lũy thừa với số mũ tự nhiên

Bài 7: Thứ tự thực hiện các phép tính

Luyện tập chung trang 27

Bài tập cuối Chương 1 trang 28

Chương 2: Tính Chia Hết Trong Tập Hợp Các Số Tự Nhiên

Bài 8: Quan hệ chia hết và tính chất

Bài 9: Dấu hiệu chia hết

Bài 10: Số nguyên tố toán lớp 6

Luyện tập chung trang 43

Bài 11: Ước chung. Ước chung lớn nhất

Bài 12: Bội chung. Bội chung nhỏ nhất

Luyện tập chung trang 54 – 55 – Toán học 6

Bài tập cuối Chương 2 trang 56

Chương 3: Số Nguyên

Bài 13: Tập hợp các số nguyên

Bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên

Bài 15: Quy tắc dấu ngoặc

Luyện tập chung trang 69

Bài 16: Phép nhân số nguyên

Bài 17: Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên

Luyện tập chung trang 75- Toán học 6

Bài tập cuối Chương 3 trang 76

Chương 4: Một Số Hình Phẳng Trong Thực Tiễn

Bài 18: Hình tam giác đều. hình vuông. hình lục giác đều

Bài 19: hình chữ nhật. Hình thoi hình bình hành. Hình thang cân

Bài 20: Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học

Luyện tập chung trang 95 – 96 – Toán học 6

Bài Tập Cuối Chương 4 Trang 97

Chương 5: Tính Đối Xứng Của Hình Phẳng Trong Tự Nhiên

Bài 21: Hình có trục đối xứng

Bài 22: Hình có tâm đối xứng

Luyện tập chung trang 108 – 109

Bài tập cuối Chương 5 trang 110

Thực hành hoạt động trải nghiệm -Toán học 6

Bài 1: Tấm thiệp và phòng học của em

Bài 2: Vẽ hình đơn giản với phần mềm geogebra

Bài 3: Sử dụng máy tính cầm tay

Tập 2

Chương 6: Phân Số

Bài 23: Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau

Bài 24: So sánh phân số. Hỗn số dương

Luyện tập chung trang 13

Bài 25: Phép cộng và phép trừ phân số

Bài 26: Phép nhân và phép chia phân số

Bài 27: Hai bài toán về phân số

Luyện tập chung trang 25

Bài tập cuối chương 6 trang 27

Chương 7: Số Thập Phân

Bài 28: Số thập phân

Bài 29: Tính toán với số thập phân

Bài 30: Làm tròn và ước lượng

Bài 31: Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm

Luyện tập chung trang 41 Toán 6

Bài tập cuối chương 7 trang 42

Chương 8: Những Hình Học Cơ Bản

Bài 32: Điểm và đường thẳng

Bài 33: Điểm nằm giữa hai điểm. Tia

Bài 34: Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng

Bài 35: Trung điểm của đoạn thẳng

Luyện tập chung trang 57

Bài 36: Góc

Bài 37: Số đo góc

Luyện tập chung trang 65

Bài tập ôn cuối chương 8 trang 67

Chương 9: Dữ Liệu Và Xác Suất Thực Nghiệm

Bài 38: Dữ liệu và thu thập dữ liệu

Bài 39: Bảng thống kê và biểu đồ tranh

Bài 40: Biểu đồ cột

Bài 41: Biểu đồ cột kép

Luyện tập chung trang 87

Bài 42: Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm

Bài 43: Xác suất thực nghiệm

Luyện tập chung trang 97 Toán 6

Bài tập ôn cuối chương 9 trang 99

Hoạt động thực hành trải nghiệm trang 99

Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra

Bài tập ôn tập cuối năm

Chúc các em học và thi tốt!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *