Giải bài tập sgk Toán 12

Để học tốt Toán Lớp 12, loạt bài Giải bài tập sgk Toán 12 được biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Toán 12 hơn.

Toán 12 - phần Giải tích

Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và hàm số logarit

Chương 3: Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng

Chương 4: Số phức

Toán 12 - phần Hình học

Chương 1: Khối đa diện

Chương 2: Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu

Chương 3: Phương pháp tọa độ trong không gian