Giải Bài Tập SGK Toán 12

Giải Bài Tập SGK Toán 12

Soạn Toán 12, giải bài tập Toán lớp 12 hay nhất, chi tiết  được lời giải hay bien soạn bám sát chương trình sách giáo khoa, giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Toán 12.

SOẠN TOÁN 12

Mục lục bài soạn Toán 12 – Phần Giải Tích

Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số

Bài 1: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

Bài 2: Cực trị của hàm số

Bài 3: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Bài 4: Đường tiệm cận

Bài 5: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

Bài ôn tập chương I

Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa. Hàm Số Mũ Và Hàm Số Logarit

Bài 1: Lũy thừa

Bài 2: Hàm số lũy thừa

Bài 3: Lôgarit

Bài 4: Hàm số mũ. Hàm số lôgarit

Bài 5: Phương trình mũ và phương trình lôgarit

Bài 6: Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit

Bài ôn tập chương II

Xem thêm:

Chương 3: Nguyên Hàm – Tích Phân Và Ứng Dụng

Bài 1 : Nguyên hàm

Bài 2 : Tích phân

Bài 3 : Ứng dụng của tích phân trong hình học

Ôn tập chương 3 giải tích 12

Chương 4: Số Phức

Bài 1 : Số phức

Bài 2 : Cộng, trừ và nhân số phức

Bài 3 : Phép chia số phức

Bài 4 : Phương trình bậc hai với hệ số thực

Ôn tập chương 4 giải tích 12

Ôn tập cuối năm giải tích 12

Mục lục soạn Toán 12 – Phần Hình học

Chương 1: Khối Đa Diện

Bài 1: Khái niệm về khối đa diện

Bài 2: Khối đa diện lồi và khối đa diện đều

Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện

Ôn tập chương I

Câu hỏi trắc nghiệm chương I

Xem thêm:

Chương 2: Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu

Bài 1 : Khái niệm về mặt tròn xoay

Bài 2 : Mặt cầu

Ôn tập chương 2 Hình học 12

Câu hỏi trắc nghiệm chương 2 Hình học 12

Chương 3: Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian

Bài 1 : Hệ tọa độ trong không gian

Bài 2 : Phương trình mặt phẳng

Bài 3 : Phương trình đường thẳng trong không gian

Ôn tập chương 3 Hình học 12

Câu hỏi trắc nghiệm chương 3 Hình học 12

Ôn tập cuối năm Hình học 12

Chúc các bạn học và thi tốt!

Xem thêm các lời giải toán 12 khác tại Đây

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *