Giải Bài Tập SGK Tin Học 8

Giải Bài Tập SGK Tin Học 8

Giải bài tập Tin Học 8 hay, ngắn nhất, chi tiết được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa giúp bạn củng cố kiến thức, biết cách làm bài tập môn Hóa Tin Học lớp 8.

GIẢI BÀI TẬP TIN HỌC 8

Dưới đây là những lời giải môn Tin Học 8 được lời giải hay biên soạn để mọi người cùng kham khảo.

 Chương I. Lập Trình Đơn Giản

Bài 1. Máy tính và chương trình máy tính

Câu 4 trang 8 SGK tin học lớp 8

Câu 3 trang 8 SGK Tin học lớp 8

Câu 2 trang 8 SGK Tin học 8

Câu 1 trang 8 (giải bài tập tin học 8)

Bài 2. Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình

Câu 1 Trang 13 SGK Tin học 8

Câu 2 trang 13 SGK Tin học lớp 8

Câu 3 trang 13 SGK Tin học 8

Câu 4 trang 13 SGK Tin học lớp 8

Câu 5 trang 13 SGK Tin học lớp 8

Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu

Câu 1 trang 26 SGK Tin học lớp 8

Câu 2 trang 26 SGK Tin học 8

Câu 3 trang 26 SGK Tin học 8

Câu 4 trang 26 SGK Tin học lớp 8

Câu 5 Trang 26 SGK Tin học 8

Câu 6 trang 26 SGK Tin học 8

Câu 7 trang 26 (giải bài tập tin học 8)

Bài 4. Sử dụng biến trong chương trình

Câu 1 trang 33 SGK Tin học lớp 8

Câu 2 trang 33 SGK Tin học lớp 8

Câu 3 trang 33 SGK Tin học lớp 8

Câu 4 trang 33 SGK Tin học lớp 8

Câu 5 trang 33 SGK Tin học lớp 8

Câu 6 trang 33 SGK Tin học lớp 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

Câu 1 Trang 45 SGK Tin học 8

Câu 2 trang 45 SGK Tin học lớp 8

Câu 3 trang 45 SGK Tin học lớp 8

Câu 4 trang 45 SGK Tin học lớp 8

Câu 5 trang 45 SGK Tin học lớp 8

Câu 6 trang 45(giải bài tập Tin học 8)

Bài 6. Câu lệnh điều kiện

Câu 1 trang 50 SGK Tin học lớp 8

Câu 2 trang 50 SGK Tin học lớp 8

Câu 3 trang 50 SGK Tin học lớp 8

Câu 4 trang 50 SGK Tin học lớp 8

Câu 5 trang 50 SGK Tin học lớp 8

Câu 6 trang 50 SGK Tin học lớp 8

Bài 7. Câu lệnh lặp

Câu 1 trang 60 SGK Tin học lớp 8

Câu 2 trang 60 SGK Tin học lớp 8

Câu 3 trang 60 SGK Tin học lớp 8

Câu 4 trang 60 SGK Tin học lớp 8

Câu 5 trang 60 SGK Tin học lớp 8

Câu 6 trang 60 SGK Tin học lớp 8

Câu 7 trang 60 SGK Tin học lớp 8

Bài 8. Lặp với số lần chưa biết trước

Câu 1 trang 70 SGK tin học 8

Câu 2 trang 70 SGK tin học 8

Câu 3 trang 70 SGK tin học 8

Câu 4 trang 71 SGK tin học 8

Câu 5 trang 70 SGK Tin học lớp 8

Bài 9. Làm việc với dãy số

Câu 5 Trang 78 SGK Tin học 8

Câu 1 Trang 78 SGK Tin học 8

Câu 2 Trang 78

Câu 3 trang 78 SGK Tin học lớp 8

Câu 4 trang 78 SGK Tin học lớp 8

Câu 6 trang 78 SGK Tin học lớp 8

Câu 7 trang 78 SGK Tin học lớp 8

Chương II. Phần Mềm Học Tập

Bài 10. Làm quen với giải phẫu cơ thể người bằng phần mềm Anatomy

Bài 11. Giải toán và vẽ hình phẳng với GeoGebra

Bài 12. Vẽ hình không gian với GeoGebra (giải bài tập tin học 8)

Qua những lời giải Tin Học lớp 8 của chúng tôi hi vọng các bạn đã luyện tập được thêm nhiều bài tập bổ trợ, giúp ích cho việc học bộ môn Tin Học lớp 8.

Chúc các bạn học tập tốt!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *