Giải Bài Tập Sgk Tin Học 6

giải bài tập sgk tin học 6

Để học tốt Tin học Lớp 6, loạt bài Giải bài tập sgk Tin học 6 được lời giải hay biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Tin học 6 hơn.

Chương 1: Tin Học Và Máy Tính Điện Tử

Bài 1: Thông tin và tin học

Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin

Bài 3: Em có thể làm gì nhờ máy tính?

Bài 4: Máy tính và phần mềm máy tính

Bài thực hành 1: Làm quen với máy tính

Chương 2: Phần Mềm Học Tập

Bài 5: Luyện tập chuột máy tính

Bài 6: Học gõ mười ngón

Bài 7: Quan sát hệ mặt trời

Bài 8: Học toán với Geogebra

Chương 3: Hệ Điều Hành

Bài 9: Vì sao cần có hệ điều hành?

Bài 10: Hệ điều hành làm những việc gì?

Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính

Bài 12: Hệ điều hành windows

Bài thực hành 2: Làm quen với windows

Bài thực hành 3: Các thao tác với thư mục

Bài thực hành 4: Các thao tác với tệp tin

Chương 4: Soạn Thảo Văn Bản

Bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản

Bài 14: Soạn thảo văn bản đơn giản

Bài thực hành 5: Văn bản đầu tiên của em

Bài 15: Chỉnh sửa văn bản

Bài thực hành 6: Em tập chỉnh sửa văn bản

Bài 16: Định dạng văn bản

Bài 17: Định dạng đoạn văn bản

Bài thực hành 7: Em tập trình bày văn bản

Bài 18: Trình bày trang văn bản và in

Bài 19: Thêm hình ảnh để minh họa

Bài thực hành 8: Em “viết” báo tường

Bài 20: Trình bày cô đọng bằng bảng

Bài thực hành 9: Danh bạ riêng của em

Bài thực hành tổng hợp: Du lịch ba miền

Chúc các bạn học và thi thật tốt!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *