LỜI GIẢI ONLINE

Giải Bài Tập Sgk Tin Học 6

giải bài tập sgk tin học 6

Để học tốt Tin học Lớp 6, loạt bài Giải bài tập sgk Tin học 6 được lời giải hay biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Tin học 6 hơn.

Chương 1: Tin Học Và Máy Tính Điện Tử

Bài 1: Thông tin và tin học

Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin

Bài 3: Em có thể làm gì nhờ máy tính?

Bài 4: Máy tính và phần mềm máy tính

Bài thực hành 1: Làm quen với máy tính

Chương 2: Phần Mềm Học Tập

Bài 5: Luyện tập chuột máy tính

Bài 6: Học gõ mười ngón

Bài 7: Quan sát hệ mặt trời

Bài 8: Học toán với Geogebra

Chương 3: Hệ Điều Hành

Bài 9: Vì sao cần có hệ điều hành?

Bài 10: Hệ điều hành làm những việc gì?

Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính

Bài 12: Hệ điều hành windows

Bài thực hành 2: Làm quen với windows

Bài thực hành 3: Các thao tác với thư mục

Bài thực hành 4: Các thao tác với tệp tin

Chương 4: Soạn Thảo Văn Bản

Bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản

Bài 14: Soạn thảo văn bản đơn giản

Bài thực hành 5: Văn bản đầu tiên của em

Bài 15: Chỉnh sửa văn bản

Bài thực hành 6: Em tập chỉnh sửa văn bản

Bài 16: Định dạng văn bản

Bài 17: Định dạng đoạn văn bản

Bài thực hành 7: Em tập trình bày văn bản

Bài 18: Trình bày trang văn bản và in

Bài 19: Thêm hình ảnh để minh họa

Bài thực hành 8: Em “viết” báo tường

Bài 20: Trình bày cô đọng bằng bảng

Bài thực hành 9: Danh bạ riêng của em

Bài thực hành tổng hợp: Du lịch ba miền

Chúc các bạn học và thi thật tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *