Giải bài tập sgk Tiếng Việt 2

Để học tốt Tiếng Việt Lớp 2, loạt bài Giải bài tập sgk Tiếng Việt 2 được biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Tiếng Việt 2 hơn.

Tiếng Việt 2 Tập 1

Tuần 1: Em là học sinh

Tuần 2: Em là học sinh

Tuần 3: Bạn bè

Tuần 4: Bạn bè

Tuần 5: Trường học

Tuần 6: Trường học

Tuần 7: Thầy cô

Tuần 8: Thầy cô

Tuần 9: Ôn tập giữa học kì I

Tuần 10: Ông bà

Tuần 11: Ông bà

Tuần 12: Cha mẹ

Tuần 13: Cha mẹ

Tuần 14: Anh em

Tuần 15: Anh em

Tuần 16: Bạn trong nhà

Tuần 17: Bạn trong nhà

Tuần 18: Ôn tập cuối học kì I

Tiếng Việt 2 Tập 2

Tuần 19: Bốn mùa

Tuần 20: Bốn mùa

Tuần 21: Chim chóc

Tuần 22: Chim chóc

Tuần 23: Muông thú

Tuần 24: Muôn thú

Tuần 25: Sông biển

Tuần 26: Sông biển

Tuần 27: Ôn tập giữa học kì II

Tuần 28: Cây cối

Tuần 29: Cây cối

Tuần 30: Bác Hồ

Tuần 31: Bác Hồ

Tuần 32: Nhân dân

Tuần 33: Nhân dân

Tuần 34: Nhân dân

Tuần 35: Ôn tập cuối học kì II