Unit 16: PEOPLE AND PLACES

Để học tốt Tiếng Anh Lớp 7, loạt bài Unit 16: PEOPLE AND PLACES được biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Tiếng Anh 7 hơn.