Giải Bài Tập SGK Tiếng Anh 7 Mới

Giải Bài Tập SGK Tiếng Anh 7 Mới

Giải SGK Tiếng Anh 7, giải bài tập Tiếng Anh 7 gồm các bài soạn và bài giải bám sát theo sách giáo khoa mới nhất được lời giải hay trình bày theo các Unit dễ hiểu, dễ sử dụng và dễ tìm kiếm, để giúp học tốt tiếng anh lớp 7 mới.

GIẢI SGK TIẾNG ANH 7

Dưới đây là tuyển tập những bài giải sgk Tiếng Anh 7 được chúng tôi biên soạn, là tài liệu hữu ích cho thầy cô giáo, học sinh và phụ huynh tra cứu.

Tiếng Anh 7 mới Tập 1

Unit 1: My Hobbies

 1. Từ vựng Unit 1 lớp 7
 2. Getting Started
 3. A Closer Look 1
 4. A Closer Look 2
 5. Communication
 6. Skills 1
 7. Skills 2
 8. Looking Back
 9. Project

Unit 2: Health

 1. Từ vựng Unit 2 lớp 7
 2. Getting Started
 3. A Closer Look 1
 4. A Closer Look 2
 5. Communication
 6. Skills 1
 7. Skills 2
 8. Looking Back
 9. Project

Unit 3: Community Service

 1. Từ vựng Unit 3 lớp 7
 2. Getting Started
 3. A Closer Look 1
 4. A Closer Look 2
 5. Communication
 6. Skills 1
 7. Skills 2
 8. Looking Back
 9. Project

Review 1 (Unit 1-2-3)

 1. Language Review (trang 36 SGK Tiếng Anh 7 mới)
 2. Skills Review (trang 37 SGK Tiếng Anh 7 mới)

Unit 4: Music And Arts

 1. Từ vựng Unit 4 lớp 7
 2. Getting Started
 3. A Closer Look 1
 4. A Closer Look 2
 5. Communication
 6. Skills 1
 7. Skills 2
 8. Looking Back
 9. Project

Unit 5: Vietnamese Food And Drink

 1. Từ vựng Unit 5 lớp 7
 2. Getting Started
 3. A Closer Look 1
 4. A Closer Look 2
 5. Communication
 6. Skills 1
 7. Skills 2
 8. Looking Back
 9. Project

Unit 6: The First University In Viet Nam

 1. Từ vựng Unit 6 lớp 7
 2. Getting Started
 3. A Closer Look 1
 4. A Closer Look 2
 5. Communication
 6. Skills 1
 7. Skills 2
 8. Looking Back
 9. Project

Review 2 (Unit 2-3-4)

Language Review (trang 68-69 SGK Tiếng Anh 7 mới)
Skills Review (trang 69 SGK Tiếng Anh 7 mới)

Xem thêm

Tiếng Anh 7 Mới Tập 2

Unit 7: Traffic

 1. Từ vựng Unit 7 lớp 7
 2. Getting Started
 3. A Closer Look 1
 4. A Closer Look 2
 5. Communication
 6. Skills 1
 7. Skills 2
 8. Looking Back
 9. Project

Unit 8: Films

 1. Từ vựng Unit 8 lớp 7
 2. Getting Started
 3. A Closer Look
 4. A Closer Look 2
 5. Communication
 6. Skills 1
 7. Skills 2
 8. Looking Back
 9. Project

Unit 9: Festivals Around The World

 1. Từ vựng Unit 9 lớp 7
 2. Getting Started
 3. A Closer Look 1
 4. A Closer Look 2
 5. Communication
 6. Skills 1
 7. Skills 2
 8. Looking Back
 9. Project

Review 3 (Unit 7-8-9)

Language Review (trang 36-37 SGK Tiếng Anh 7 mới)
Skills Review (trang 37 SGK Tiếng Anh 7 mới)

Xem thêm

Unit 10: Sources Of Energy

 1. Từ vựng Unit 10 lớp 7
 2. Getting Started
 3. A Closer Look 1
 4. A Closer Look 2
 5. Communication
 6. Skills 1
 7. Skills 2
 8. Looking Back
 9. Project

Unit 11: Travelling In The Future

 1. Từ vựng Unit 11 lớp 7
 2. Getting Started
 3. A Closer Look 1
 4. A Closer Look 2
 5. Communication
 6. Skills 1
 7. Skills 2
 8. Looking Back
 9. Project

Unit 12: An Overcrowded World

 1. Từ vựng Unit 12 lớp 7
 2. Getting Started
 3. A Closer Look 1
 4. A Closer Look 2

Communication

 1. Skills 1
 2. Skills 2
 3. Looking Back
 4. Project

Review 4 (Unit 10-11-12)

Language Review (trang 68 SGK Tiếng Anh 7 mới)
Skills Review (trang 69 SGK Tiếng Anh 7 mới)

Chúc các bạn học và thi tốt!

Xem thêm các lời giải hay lớp 7 khác tại Đây

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *