Giải Bài Tập SGK Tiếng Anh Lớp 6 Mới

Giải Bài Tập SGK Tiếng Anh Lớp 6 Mới

Giải SGK Tiếng Anh 6, tuyển tập những bài giảng Tiếng Anh 6 mới nhất với nội dung rõ ràng và chi tiết, là tại liệu hữu ích để học sinh và phụ huynh kham khảo.

GIẢI SGK TIẾNG ANH 6

Dưới đây là loạt bài giải sgk Tiếng Anh 6 mới đầy đủ mà Lời giải hay đã biên soan để mọi người cùng tra cứu học tập.

Tiếng Anh Lớp 6 Tập 1

Unit 1. My New School

Unit1 từ vựng

Unit 1 Ngữ Pháp

Unit 1 Getting Started

Unit 1 A Closer Look 1

Unit 1 A Closer Look 2

Unit 1 Communication

Unit 1 Skills 1

Unit 1 Skills 2

Unit 1 Looking back

Unit 1 Project

Unit 2. My Home

Từ vựng Unit 2 lớp 6 My Home

Ngữ pháp Unit 2 lớp 6 My Home

Unit 2 lớp 6 Getting Started

Unit 2 lớp 6 A Closer Look 1

Unit 2 lớp 6 A Closer Look 2

Unit 2 lớp 6 Communication

Unit 2 lớp 6 Skills 1

Unit 2 lớp 6 Skills 2

Unit 2 lớp 6 Looking back

Unit 2 lớp 6 Project

Unit 3. My Friends

Từ vựng Unit 3 lớp 6 My Friends

Ngữ pháp Unit 3 lớp 6 My friends

Unit 3 lớp 6 Getting started

Unit 3 lớp 6 A closer look 1

Unit 3 lớp 6 A closer look 2

Unit 3 lớp 6 Communication

Unit 3 lớp 6 Skills 1

Unit 3 lớp 6 Skills 2

Unit 3 lớp 6 Looking back

Unit 3 lớp 6 Project giải sgk tiếng anh lớp 6

Review 1 Units 1 – 2 – 3

Review 1 lớp 6 Language

Review 1 lớp 6 Skills

Unit 4. My Neighbourhood

Từ vựng Unit 4

Ngữ pháp Unit 4

Unit 4 lớp 6 Getting started

Unit 4 lớp 6 A closer look 1

Unit 4 lớp 6 A closer look 2

Unit 4 lớp 6 Communication

Unit 4 lớp 6 Skills 1

Unit 4 lớp 6 Skills 2

Unit 4 lớp 6 Looking back

Unit 4 lớp 6 Project

Unit 5 Natural Wonders Of The World

Từ vựng Unit 5

Ngữ pháp Unit 5

Unit 5 lớp 6 Getting started

Unit 5 lớp 6 A closer look 1

Unit 5 lớp 6 A closer look 2

Unit 5 lớp 6 Communication

Unit 5 lớp 6 Skills 1

Unit 5 lớp 6 Skills 2

Unit 5 lớp 6 Looking back

Unit 5 lớp 6 Project giải sgk tiếng anh lớp 6

Xem thêm

Unit 6. Our Tet Holiday

Từ vựng Unit 6

Ngữ pháp Unit 6

Unit 6 lớp 6 Getting started

Unit 6 lớp 6 A closer look 1

Unit 6 lớp 6 A closer look 2

Unit 6 lớp 6 Communication

Unit 6 lớp 6 Skills 1

Unit 6 lớp 6 Skills 2

Unit 6 lớp 6 Looking back

Unit 6 lớp 6 Project

Tiếng Anh lớp 6 Tập 2

Unit 7. Television

Tiếng Anh 6 Unit 7: Getting started

Tiếng Anh 6 Unit 7: A Closer Look 1

Tiếng Anh 6 Unit 7: A Closer Look 2

Tiếng Anh 6 Unit 7: Communication

Tiếng Anh 6 Unit 7: Skills 1

Tiếng Anh 6 Unit 7: Skills 2

Write a short description of your TV watching habits

Tiếng Anh 6 Unit 7: Looking back

Tiếng Anh 6 Unit 7: Project giải sgk tiếng anh 6

Unit 8. Sports And Games

Tiếng Anh 6 Unit 8: Getting started

Tiếng Anh 6 Unit 8: A Closer Look 1

Tiếng Anh 6 Unit 8: A Closer Look 2

Tiếng Anh 6 Unit 8: Communication

Tiếng Anh 6 Unit 8: Skills 1

Tiếng Anh 6 Unit 8: Skills 2

Write about a sport/ game you like

Tiếng Anh 6 Unit 8: Looking back

Tiếng Anh 6 Unit 8: Project

Unit 9. Cities Of The World

Tiếng Anh 6 Unit 9: Getting started

Tiếng Anh 6 Unit 9: A Closer Look 1

Tiếng Anh 6 Unit 9: A Closer Look 2

Tiếng Anh 6 Unit 9: Communication

Tiếng Anh 6 Unit 9: Skills 1

Tiếng Anh 6 Unit 9: Skills 2

Write a postcard use the notes about the city you have chosen

Tiếng Anh 6 Unit 9: Looking back

Tiếng Anh 6 Unit 9: Project

Review 3 Units 7 8 9

Tiếng Anh 6 Review 3 Language

Tiếng Anh 6 Review 3 Skills giải sgk tiếng anh 6

Xem thêm

Unit 10. Our Houses In The Future

Từ vựng Unit 10

Ngữ pháp Unit 10

Getting started Unit 10

A closer look 1 Unit 10

A closer look 2 Unit 10

Communication Unit 10

Skills 1 Unit 10

Skills 2 Unit 10

Write about your dream house

Looking back Unit 10

Project Unit 10

Unit 11. Our Greener World

Từ vựng – Ngữ pháp Unit 11

Getting started Unit 11

A closer look 1 Unit 11

A closer look 2 Unit 11

Communication Unit 11

Skills 1 Unit 11

Skills 2 Unit 11

Looking back Unit 11

Project Unit 11

Unit 12. Robots

Từ vựng Unit 12 giải SGK tiếng anh 6

Getting started Unit 12

A closer look 1 Unit 12

A closer look 2 Unit 12

Communication Unit 12

Skills 1 Unit 12

Skills 2 Unit 12

Looking back Unit

Project Unit 12

Chúc các bạn học và thi thật tốt!

Xem thêm các lời giải lớp 6 khác tại Đây

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *