Giải Bài Tập SGK Tiếng Anh 11 Sách Mới

Giải Bài Tập SGK Tiếng Anh 11 Sách Mới

Tiếng Anh 11 sách mới Tập 1, Tập 2 (chương trình thí điểm) hay nhất, chi tiết đầy đủ các phần: Getting Started, Language, Skills, Communication and Culture, Looking Back, Project giúp học sinh dễ dàng soạn, làm bài tập về nhà môn Tiếng Anh lớp 11. Tài liệu có từ vựng, bộ bài tập trắc nghiệm có đáp án theo từng unit và đề thi được lời giải hay tổng hợp giúp bạn ôn luyện để đạt điểm cao trong các bài thi môn Tiếng Anh 11.

TIẾNG ANH 11 SÁCH MỚI

Những bài giải Tiếng Anh 11 sách mới chi tiết dưới đây sẽ là tài liệu hữu ích cho bạn học và phụ huynh cùng kham khảo.

Tiếng Anh 11 Mới Tập 1

Unit 1: The Generation Gap – Khoảng cách thế hệ

 1. Getting Started – tiếng anh lớp 11 mới
 2. Language – tiếng anh lớp 11 mới
 3. Reading – tiếng anh lớp 11 mới
 4. Speaking – tiếng anh lớp 11 mới
 5. Listening – tiếng anh lớp 11 mới
 6. Writing – tiếng anh lớp 11 mới
 7. Communication And Culture – tiếng anh lớp 11 mới
 8. Looking Back – tiếng anh lớp 11 mới
 9. Project – tiếng anh lớp 11 mới

Unit 2: Relationships – Những mối quan hệ

 1. Getting Started
 2. Language
 3. Reading
 4. Speaking
 5. Listening
 6. Writing
 7. Communication And Culture
 8. Looking Back
 9. Project

Unit 3: Becoming Independent – Trở nên độc lập

 1. Getting Started
 2. Language
 3. Reading
 4. Speaking
 5. Listening
 6. Writing
 7. Communication And Culture
 8. Looking Back
 9. Project -tiếng anh lớp 11 mới

Review 1: Unit 1 – 2 – 3

 • Review 1: Unit 1 – 2 – 3 – Language
 • Review 1: Unit 1 – 2 – 3 – Skills

Unit 4: Caring For Those In Need – Chăm sóc cho những người cần giúp đỡ

 1. Getting Started
 2. Language
 3. Reading
 4. Speaking
 5. Listening
 6. Writing
 7. Communication And Culture
 8. Looking Back
 9. Project

Unit 5: Being Part Of Asean: Là một thành viên của Asean

 1. Getting Started
 2. Language
 3. Reading
 4. Speaking
 5. Listening
 6. Writing
 7. Communication And Culture
 8. Looking Back
 9. Project

Review 2: Unit 4 – 5

 • Review 2: Unit 4 – 5 – Language
 • Review 2: Unit 4 – 5 – Skills

Tiếng Anh 11 Mới Tập 2

Unit 6: Global Warming – Sự nóng lên toàn cầu

 1. Getting Started
 2. Language
 3. Reading
 4. Speaking
 5. Listening
 6. Writing
 7. Communication And Culture
 8. Looking Back
 9. Project -tiếng anh lớp 11

Unit 7: Further Education – Giáo dục bậc cao

 1. Getting Started
 2. Language
 3. Reading
 4. Speaking
 5. Listening
 6. Writing
 7. Communication And Culture
 8. Looking Back
 9. Project

Unit 8: Our World Heritage Sites – Những di sản thế giới của chúng ta

 1. Getting Started
 2. Language
 3. Reading
 4. Speaking
 5. Listening
 6. Writing
 7. Communication And Culture
 8. Looking Back
 9. Project – Tiếng Anh 11 mới

Review 3: Unit 6 – 7- 8

 • Review 3: Unit 6 – 7- 8 – Language
 • Review 3: Unit 6 – 7- 8 – Skills

Unit 9: Cities Of The Future – Những thành phố trong tương lai

 1. Getting Started
 2. Language
 3. Reading
 4. Speaking
 5. Listening
 6. Writing
 7. Communication And Culture
 8. Looking Back
 9. Project – Tiếng Anh 11 sách mới

Unit 10: Healthy Lifestyle And Longevity – Lối sống lành mạnh và tuổi thọ

 1. Getting Started
 2. Language
 3. Reading
 4. Speaking
 5. Listening
 6. Writing
 7. Communication And Culture
 8. Looking Back
 9. Project

Review 4: Unit 9 – 10

 • Review 4: Unit 9 – 10 – Language
 • Review 4: Unit 9 – 10 – Skills

Hy vọng những thông tin trên của chúng tôi sẽ là tài liệu kham khảo, để các bạn học sinh có thể dễ dàng tra cứu và học tập tốt.

Chúc các bạn học và thi thật tốt!

Kham khảo thêm các lời giải hay lớp 11 khác tại Đây

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *