Hướng Dẫn Giải Chi Tiết Anh 11 Review 3 Unit 6-7-8

Anh 11 review 3 unit 6-7-8, lời giải chi tiết, đầy đủ nội dung bám sát chương trình trong sách giáo khoa, giúp học sinh dễ dàng giải bài tập Tiếng Anh lớp 6.

ANH 11 REVIEW 3 UNIT 6 – 7- 8

Review 3 Lớp 11 Unit 6, 7, 8: Language (Trang 42-43 SGK Tiếng Anh 11 sách mới).

Vocabulary (Từ vựng)

Use the correct form of the words in the box to complete the sentences. (Dùng dạng đúng của từ cho trong khung đố hoàn thành câu).

Hướng dẫn giải:

 1. carbon footprint
 2. excavation
 3. intact
 4. academic
 5. undergraduate

Tạm dịch:

 1. Khi bạn sử dụng năng lượng do các nhiên liệu hóa thạch tạo ra, lượng carbon của bạn tạo ra trở nên lớn hơn.
 2. Khu di tích lịch sử này cần khai quật nhiều.
 3. Hầu hết các di tích cổ trong bảo tàng di sản vẫn còn nguyên vẹn.
 4. Rất khó để có được một công việc tốt mà không có trình độ học vấn.
 5. Ở giáo dục bậc cao, bạn có thể tham gia các trường cao đẳng đại học ba năm hoặc bốn năm.

Xem thêm: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 unit1

Complete the sentences, using the correct form of the words in brackets. (Hoàn thành câu, dùng dạng đúng của từ cho trong ngoặc.)

Hướng dẫn giải:

1. further 2. lower 3. heat-related 4. Scenic 5. cultural

Tạm dịch:

 1. Có nhiều khóa học giáo dục bổ sung để chuẩn bị cho sinh viên đi làm trong tương lai.
 2. Em gái tôi bây giờ đang học lớp 6 ở trường trung học cơ sở.
 3. Bạn nên biết các triệu chứng của các bệnh liên quan đến nhiệt như nhiệt, đột qụy do nhiệt, vì nóng và bị cháy nắng.
 4. Bạn có muốn ghé thăm vịnh Hạ Long hay Khu danh thắng Tràng An?
 5. Khu vực Trung tâm của Hoàng thành Thăng Long là một di sản văn hoá.

Xem thêm: Giải bài tập sgk tiếng anh lớp 6 mới

Pronunciation (Phát âm – Anh 11 Review 3 Unit 6-7-8)

Listen and mark the intonation patterns of the questions. Then practise reading the sentences. (Nghe và đánh dấu mẫu ngữ điệu câu hỏi, sau đó thực hành đọc những câu hỏi đó).

Audio Player

 1. A: Would you like to go on a cultural tour or an architectural tour?
  B: I’d like to go on a cultural tour.
 2. A: Would you like to visit My Son Sanctuary or Hoi An Ancient Town?
  B: I’d like to visit Hoi An Ancient Town.
 3. How should I apply for a place at a US university?
 4. Is there an application deadline for early decision?
 5. A: : Fossil fuels were formed from the remains of dead plants and animals.
  B: The remains of dead plants and animals?

Hướng dẫn giải

1.A: Would you like to go on a cultural tour or an architectural tour? ⤻

B: I’d like to go on a cultural tour.↷

2. A: Would you like to visit My Son Sanctuary or Hoi An Ancient Town? ⤻

B: I’d like to visit Hoi An Ancient Town.↷

3. How should I apply for a place at a US university?↷

4. Is there an application deadline for early decision?⤻

5. A: : Fossil fuels were formed from the remains of dead plants and animals.⤻

B: The remains of dead plants and animals?

Tạm dịch:

 1. A: Bạn có muốn đi du lịch danh thắng hay tham quan kiến trúc?
  B: Tôi muốn đi du lịch danh thắng.
 2. A: Bạn có muốn ghé thăm Thánh địa Mỹ Sơn hay Phố cổ Hội An?
  B: Tôi muốn thăm phố cổ Hội An.
 3. Tôi nên nộp đơn xin học tại một trường đại học Hoa Kỳ như thế nào?
 4. Có thời hạn nộp đơn cho quyết định sớm?
 5. A: Các nhiên liệu hóa thạch được hình thành từ xác của thực vật và động vật đã chết.
  B: Xác của thực vật và động vật đã chết?

Xem thêm: Giải bài tập tiếng anh 7 mới

Grammar (Ngữ pháp – Anh 11 Review 3 Unit 6-7-8)

1.Rewrite and / or combine the sentences. Begin each one as shown. (Hãy viết lại và / hoặc nối câu lại với nhau, bắt đầu bằng từ cho sẵn.)

Hướng dẫn giải:

 1. Having lived near a chemical plant for many years, some villagers have now developed cancer.
 2. Having attended a conference on nature conservation, Quang became more involved in environmental activities.
 3. Mai regretted having dumped / dumping rubbish in the country park near her house.
 4. The manager denied having allowed / allowing harmful gases to emit into the air from the factory.
 5. They suspected Tom of having used / using explosives to kill fish in the lake.

Tạm dịch:

 1. Kể từ khi họ sống gần nhà máy hóa học nhiều năm, một số dân làng đã bị ung thư.
  Sống gần nhà máy hóa học trong nhiều năm, một số người dân làng đã bị ung thư.
 2. Sau khi Quang tham dự một hội nghị về bảo tồn thiên nhiên, anh ấy đã tham gia nhiều hơn vào các hoạt động môi trường.
  Tham dự một cuộc họp về bảo tồn thiên nhiên, Quang đã tham gia nhiều hơn vào các hoạt động môi trường.
 3. Mai đã đổ rác ở công viên nước gần nhà cô. Cô hối tiếc.
  Mai hối hận vì đã đổ rác ở công viên nước gần nhà cô / đổ rác vào công viên nước gần nhà cô.
 4. Người quản lý đã cho phép các khí độc phát ra từ trong nhà máy. Anh ấy đã từ chối.
  Người quản lý đã từ chối thải các khí độc hại ra không khí trong nhà máy.
 5. Có người đã sử dụng thuốc nổ để giết cá trong hồ. Họ nghi ngờ Tom.
  Họ nghi ngờ Tom đã sử dụng thuốc nổ để giết cá trong hồ.

2. Complete the senteces with the verbs in the box. Use the present perfect or the present perfect continuous. (Hoàn thành câu bằng động từ trong khung, dùng thì hiện tại hoàn thành hoặc hiện tại hoàn thành tiếp diễn.)

Hướng dẫn giải:

 1. has been studying
 2. Have … taken
 3. have been learning
 4. has been living
 5. has finished

Tạm dịch:

 1. Liệu cô ấy vẫn ở Anh phải không? Bạn nói cô ấy đã học dược ở đó bao lâu rồi?
 2. Bạn đã học bao nhiêu khóa học trong chương trình sau đại học?
 3. Giống như nhiều bạn học khác, tôi đã học tiếng Anh từ tiểu học.
 4. Anh ấy đã sống với anh họ của mình trong hai tháng, nhưng anh ấy đang tìm kiếm một nơi gần trường đại học của mình.
 5. Anh tôi đã hoàn thành các nghiên cứu sau đại học của mình và nhận bằng tiến sĩ. Anh ấy đang giảng dạy tại một trường đại học.

3.Finish the incomplete scntcnces, using cither a participle or to-infinitive clause. (Hoàn thành câu chưa hoàn chỉnh, dùng ngữ phân từ hoặc mệnh đề với động từ nguyên mẫu có TO)

Hướng dẫn giải:

 1. The London Tower Bridge, measuring 244 metres long, is a World Heritage Site.
 2. Visitors come to admire the relics excavated from the ancient tombs.
 3. The capital city of Ecuador was the first city in the world to be declared a World Heritage Site by UNESCO.
 4. I he c itadel ol the Ho Dynasty, located in Thanh Hoa Province, was added to UNESCO’s World Heritage List in 2011.

Xem thêm: Lịch sử lớp 8 bài 11

4.The Complex of Hue Monuments, lying along, the Perfume River in Hue City, is a good example of a well-designed capital city.

Tạm dịch:

 1. Cầu Tháp London, dài 244 mét, là Di sản thế giới.
  ⇒ Cầu Tháp London, dài 244 mét, là Di sản Thế giới.
 2. Du khách đến để chiêm ngưỡng các di tích đã được khai quật từ các ngôi mộ cổ.
  ⇒ Du khách đến để chiêm ngưỡng di tích được khai quật từ các ngôi mộ cổ.
 3. Thủ đô của Ecuador là thành phố đầu tiên trên thế giới được UNESCO công nhận là di sản thế giới.
  ⇒ Thủ đô của Ecuador là thành phố đầu tiên trên thế giới được UNESCO công nhận là di sản thế giới.
 4. Thành nhà Hồ được thêm vào Danh sách Di sản thế giới của UNESCO vào năm 2011. Nó nằm ở tỉnh Thanh Hoá.
  ⇒ Thành nhà Hồ, thuộc tỉnh Thanh Hoá, được bổ sung vào danh sách Di sản thế giới của UNESCO vào năm 2011.
 5. Khu phức hợp di tích Huế là một ví dụ điển hình cho một thành phố có cấu trúc tốt. Nó nằm dọc bên bờ sông Hương ở thành phố Huế.
  ⇒ Khu di tích Huế, nằm dọc bên bờ sông Hương ở thành phố Huế, là một ví dụ điển hình cho một thành phố có cấu trúc tốt.

Qua những bài giải chi tiết trên của lời giải online, hi vọng các bạn học sinh có thể soạn và giải bài tập Tiếng Anh 11 thật tốt.

Chúc các bạn học và thi thật tốt!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *