Giải Bài Tập SGK Lịch Sử 9 Ngắn Nhất

Giải Bài Tập SGK Lịch Sử 9 Ngắn Nhất

Soạn Sử 9 ngắn nhất, Giải bài tập SGK môn Lịch Sử lớp 9. Nhằm cung cấp một nguồn tài liệu phong phú giúp học sinh tham khảo, ôn luyện và nắm vững hơn kiến thức trên lớp, chúng tôi mang đến cho các bạn lời giải chi tiết, đầy đủ và chính xác bám sát chương trình sách giáo khoa môn Lịch Sử lớp 9.

SOẠN SỬ 9 NGẮN NHẤT

Dưới đây là những bài soạn Sử 9 ngắn nhất, được lời giải hay tổng hợp và biên soạn, là tài liệu hữu ích để thầy cô, bạn học và phụ huynh cùng kham khảo.

Phần I: Lịch Sử Thế Giới Hiện Đại Từ Năm 1945 Đến Nay

Chương 1: Liên Xô Và Các Nước Đông Âu Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai

Bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX

Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX

Chương 2: Các nước Á, Phi, Mĩ La Tinh Từ Năm 1945 Đến Nay

Bài 3: Quá Trình Phát Triển Của Phong Trào Giải Phóng Dân Tộc Và Sự Tan Rã Của Hệ Thống Thuộc Địa

Bài 4: Các nước châu Á (soạn sử 9 ngắn nhất)

Bài 5: Các nước Đông Nam Á

Bài 6: Các nước châu Phi

Bài 7: Các nước Mĩ-Latinh

Chương 3: Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu Từ Năm 1945 Đến Nay

Bài 8: Nước Mĩ

Bài 9: Nhật Bản (soạn sử 9 ngắn nhất)

Bài 10: Các nước Tây Âu

Chương 4: Quan Hệ Quốc Tế Từ Năm 1945 Đến Nay

Bài 11: Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai

Chương 5: Cuộc Cách Mạng Khoa Học – Kĩ Thuật Từ Năm 1945 Đến Nay

Bài 12: Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học-kĩ thuật

Bài 13: Tổng kết lịch sử thế giới từ năm 1945 đến nay

Phần II: Lịch Sử Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Nay

Chương 1: Việt Nam Trong Những Năm 1919 – 1930

Bài 14: Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (soạn sử lớp 9 ngắn nhất)

Bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 – 1925)

Bài 16: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 – 1925

Bài 17: Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời

Xem thêm

Chương 2: Việt Nam Trong Những Năm 1930 – 1939

Bài 18: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (soạn sử 9 ngắn nhất)

Bài 19: Phong trào cách mạng trong những năm 1930 – 1935

Bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936-1939

Chương 3: Cuộc Vận Động Tiến Tới Cách Mạng Tháng Tám Năm 1945

Bài 21: Việt Nam trong những năm 1939 – 1945

Bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (soạn sử 9 ngắn nhất)

Bài 23: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Chương 4: Việt Nam Từ Sau Cách Mạng Tháng Tám Đến Toàn Quốc Kháng Chiến

Bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 – 1946)

Chương 5: Việt Nam Từ Cuối Năm 1946 Đến Năm 1954

Bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)

Bài 26: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953)

Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954)

Chương 6: Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975

Bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Năm (1954-1965)

Bài 29: Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 – 1973)

Bài 30: Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 – 1975)

Xem thêm

Chương 7: Việt Nam Từ Năm 1975 Đến Năm 2000

Bài 31: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975 (soạn sử lớp 9 ngắn)

Bài 32: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 – 1985)

Bài 33: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000)

Bài 34: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000 (soạn sử 9 ngắn nhất)

Hy vọng những bài giải trên của lời giải sẽ giúp các bạn học tốt bộ môn Lịch Sử lớp 9, và hiểu rõ hơn về lịch sử dân tộc ta. Từ đó biết ơn ông bà cha ta đã hi sinh để giữ được độc lập cho chúng ta ngày nay.

Chúc các bạn học và thi tốt!

Xem thêm các lời giải lớp 9 khác tại Đây

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *