Giải Bài Tập SGK Hóa Học 10

Giải Bài Tập SGK Hóa Học 10

Lời giải hay Hóa học 10 với lời giải được chúng tôi biên soạn hay, ngắn gọn sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời các câu hỏi & làm bài tập trong sách giáo khoa Hóa 10, từ đó học tốt môn Hóa học lớp 10 để đạt điểm cao trong bài thi Hóa học lớp 10 hơn.

HÓA HỌC 10

Mục lục kham khảo các bài giải bài tập Hóa Học 10, mời mọi người cùng kham khảo!

Chương 1: Cấu Tạo Nguyên Nguyên Tử

Bài 1: Thành phần của nguyên tử

Bài 2: Nguyên tố hóa học

Bài 3: Cấu trúc lớp vỏ electron nguyên tử

Bài 4: Ôn tập chương 1

Chương 2: Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hóa Học Và Định Luật Tuần Hoàn

Bài 5: Cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài 6: Xu hướng biến đổi một số tính chất của nguyên tử các nguyên tố trong một nhóm

Bài 7: Xu hướng biến đổi thành phần và một số tính chất của hợp chất trong một chu kì

Bài 8: Định luật tuần hoàn. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài 9: Ôn tập chương 2

Xem thêm

  1. Giải toán 12
  2. Bảng phiên âm tiếng anh IPA

Hóa Học 10 Chương 3: Liên Kết Hóa Học

Bài 10: Quy tắc octet

Bài 11: Liên kết ion

Bài 12: Liên kết cộng hóa trị

Bài 13: Liên kết hydrogen và tương tác van der Waals

Bài 14: Ôn tập chương 3

Chương 4: Phản Ứng Oxi Hóa – Khử

Bài 15: Phản ứng oxi hóa – khử

Bài 16: Ôn tập chương 4

Chương 5: Năng Lượng Hóa Học

Bài 17: Biến thiên enthalpy trong các phản ứng hóa học

Bài 18: Ôn tập chương 5

Chương 6: Tốc Độ Phản Ứng

Bài 19: Tốc độ phản ứng

Bài 20: Ôn tập chương 6

Xem thêm

Hóa Học 10 Chương 7: Nguyên Tố Nhóm Halogen

Bài 21: Nhóm halogen

Bài 22: Hydrogen halide. Muối halide

Bài 23: Ôn tập chương 7

Chúc các bạn học và thi tốt!

Xem thêm lời giải hay lớp 10 khác tại đây

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *