Giải bài tập sgk Địa Lí 8

Để học tốt Địa Lí Lớp 8, loạt bài Giải bài tập sgk Địa Lí 8 được biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Địa Lí 8 hơn.

Phần 1: Thiên nhiên, con người ở các châu lục

XI: Châu Á

XII: Tổng kết địa lí tự nhiên và địa lí các châu lục

Phần 2: Địa lí Việt Nam

Địa lí tự nhiên

Bài 22: Việt Nam - đất nước, con người