Giải Bài Tập SGK Địa Lí 7 Ngắn Nhất

Bài giải địa lý sgk 7 với đầy đủ kiến thức, thực hành vẽ biểu đồ và bài tập địa lý SGK 7 giúp để học tốt môn địa 7

GIẢI SGK ĐỊA LÍ 7

Tuyển tập loạt bài giải sgk địa lí 7 chi tiết và ngắn gọn được lời giải online tổng hợp để các bạn cùng kham khảo

Phần 1: Thành Phần Nhân Văn Của Môi Trường

Bài 1: Dân số

Bài 2: Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên thế giới

Bài 3: Quần cư, đô thị hóa

Bài 4: Thực hành: Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi (giải sgk địa lí 7)

Phần 2: Các Môi Trường Địa Lí

Chương 1: Môi trường đới nóng, hoạt động kinh tế của con người trong đới nóng

Bài 5: Đới nóng. Môi trường xích đạo ẩm

Bài 6: Môi trường nhiệt đới

Bài 7: Môi trường nhiệt đới gió mùa

Bài 8: Các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng

Bài 9: Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nón

Bài 10: Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng

Bài 11: Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng

Bài 12: Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới nóng (giải sgk địa lí 7)

Chương 2: Môi trường đới ôn hòa. hoạt động kinh tế của con người ở đới ôn hòa

Bài 13: Môi trường đới ôn hòa

Bài 14: Hoạt động nông nghiệp ở đới ôn hòa

Bài 15: Hoạt động công nghiệp ở đới ôn hòa

Bài 16: Đô thị hóa ở đới ôn hòa

Bài 17: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa

Bài 18: Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới ôn hòa (giải sgk địa lí 7)

Chương 3: Môi trường hoang mạc. Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc

Bài 19: Môi trường hoang mạc

Bài 20: Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc

Chương 4: Môi trường đới lạnh. Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh

Bài 21: Môi trường đới lạnh•Bài 22: Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh (giải sgk địa 7)

Chương 5: Môi trường vùng núi. Hoạt động kinh tế của con người vùng núi

Bài 23: Môi trường vùng núi•Bài 24: Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi

Phần 3: Thiên nhiên và con người ở các châu lục

Bài 25: Thế giới rộng lớn và đa dạng

Chương 6: Châu Phi

Bài 26: Thiên nhiên châu Phi

Bài 27: Thiên nhiên châu Phi (Tiếp theo)

Bài 28: Thực hành: Phân tích lược đồ phân bố các môi trường tự nhiên, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở châu Phi

Bài 29: Dân cư, xã hội châu Phi (giải sgk địa lí 7)

Bài 30: Kinh tế châu Phi

Bài 31: Kinh tế châu Phi (Tiếp theo)

Bài 32: Các khu vực châu Phi

Bài 33: Các khu vực châu Phi (Tiếp theo)

Bài 34: Thực hành: So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi

Chương 7: Châu Mĩ

Bài 35: Khái quát châu Mĩ

Bài 36: Thiên nhiên Bắc Mĩ

Bài 37: Dân cư Bắc Mĩ

Bài 38: Kinh tế Bắc Mĩ

Bài 39: Kinh tế Bắc Mĩ (Tiếp theo)

Bài 40: Thực hành: Tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì và vùng công nghiệp

Bài 41: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ (giải sgk địa 7)

Bài 42: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ (Tiếp theo

Bài 43: Dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ

Bài 44: Kinh tế Trung và Nam Mĩ

Bài 45: Kinh tế Trung và Nam MĨ (Tiếp theo

Bài 46: Thực hành: Sự phân hóa của thảm thực vật ở sườn đông và sườn tây của dãy núi An-đet

Chương 8: Châu Nam Cực

Bài 47: Châu Nam Cực – châu lục lạnh nhất thế giới

Chương 9: Châu Đại Dương

Bài 48: Thiên nhiên châu Đại Dươn

Bài 49: Dân cư và kinh tế châu Đại Dương

Bài 50: Thực hành: Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ô-xtrây-li-a (giải sgk địa lớp 7)

Chương 10: Châu Âu

Bài 51: Thiên nhiên châu Âu

Bài 52: Thiên nhiên châu Âu (Tiếp theo)

Bài 53: Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa châu Âu

Bài 54: Dân cư, xã hội châu Âu

Bài 55: Kinh tế châu Âu

Bài 56: Khu vực Bắc Âu

Bài 57: Khu vực Tây và Trung Âu

Bài 58: Khu vực Nam Âu

Bài 59: Khu vực Đông Âu

Bài 60: Liên minh châu Âu (giải sgk địa lớp 7)

Bài 61: Thực hành: Đọc lược đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế châu Âu

Chúc các bạn học tập thật tốt !

You might like

About the Author: Nguyễn Thị Cẩm Tú

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.