Phần 3: Kĩ thuật điện

Để học tốt Công nghệ Lớp 8, loạt bài Phần 3: Kĩ thuật điện được biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Công nghệ 8 hơn.

Chương 6: An toàn điện

Chương 7: Đồ dùng điện gia đình

Chương 8: Mạng điện trong nhà