Communication Unit 8 SGK tiếng Anh 9 Mới

Unit 8: Tourism – Du lịch

1a. Read the following information about tourism in Viet Nam. (Đọc thông tin sau đây về ngành du lịch ở Việt Nam.)

Hướng dẫn dịch

Năm 2014, có tất cả 7.874.300 du khách nước ngoài đến Việt Nam. Lý do gì đã làm cho Việt Nam thu hút khách nước ngoài? Dưới đây là những gì các du khách nước ngoài chia sẻ:

Quang cảnh: Có rất nhiều điểm du lịch đẹp. Vịnh Hạ Long thật ngoạn mục!

Con người: Người dân thân thiện và nồng hậu!

Giá cả: Mọi thứ ở đây có giá cả phải chăng. Chúng tôi có thể có khoảng thời gian đáng yêu mà không tốn nhiều tiền.

Ẩm thực: Thức ăn ngon và không đắt. Tôi thích hải sản.

b. Work in groups. Disscuss the visitors’ opinion above. …. (Làm việc theo nhóm. Thảo luận ý kiến của các du khách ở trên. Bạn có đồng ý không? Thêm hai lý do vào danh sách)

– cultural diversity.

– beautiful beaches.

– easy and various means of transport.

– traditional festivals.

– natural beauty.

2. These are the top-ten most visited countries according to the …. (Đây là 10 đất nước được đến thăm nhiều nhất theo con số thống kê được xuất bản bởi Hiệp hội du lịch thế giới thuộc Liên hợp quốc.)

Work in pairs. Complete the table by writing one or two famous things ….(Làm việc theo cặp. Hoàn thành bảng bằng cách viết 1 hoặc 2 thứ nổi tiếng du khách có thể thấy hoặc làm ở mỗi quốc gia)

Rank Country Million visitors Some things to do or see there
1 France 83,7 Go up the Eiffel Tower, visit the Louvre Museum in Paris.
2. United States 74,8 Visit the Statue of Liberty, visit the Grand Canyon, shop in New York, go surfing in Hawai
3. Spain 65,0 Tour Madrid, visit the legendary land of Don Quixote, visit the Olympic Ring in Barcelona.
4. China 55,6 Climb the Great Wall, tour Beijing National Stadium (Bird’s Nest) tour the Forbidden City, visit the Stone Forest
5. Italy 48,6 Visit the Vatican City, visit famous museums, tour Florence, tour Venice.
6. Turkey 39,8 Enjoy Turkish cuisine in Istanbul, go sightseeing in the Bosphorus (the strait separating two continents – Europe and Asia), visit Buyuk Ada
7. Germany 33,0 Visit the “Jewel of the Middle Ages” – Rothenburg ob der Tauber (= Rothenburg above the Tauber), visit the famous “Cinderella castle”, go up the Berlin Tower, take the Berlin Segway tour
8. England 32,6 Tour Moscow (the Kremlin, Red Square, Moscow Metro…), visit St.Petersburg: Hermitage Museum, cruise on Neva River, experience the white nights
9. Russia 29,8 Tour Moscow (the Kremlin, Red Square, Moscow Metro…), visit St.Petersburg: Hermitage Museum, cruise on Neva River, experience the white nights
10. Mexico 29,1 Visit the UNESCO World Heritage Site of Antigua, have a boat tour on the water in Rio Dulce, try the delicious local speciality tapado (= seafood coconut soup), climb some of the tallest Mayan temples.

3. Work in groups. Discuss which country/place you would like to …. (Làm việc theo nhóm. Thảo luận đất nước/ nơi bạn muốn đến tham quan trong kỳ nghỉ mát.)

– I’d like to go to Spain for my holiday. It would be wonderful to tour Madrid, and visit the legendary land of Don Quixote.

Gợi ý:

– I’d like to visit the United States for my summer vacation. It sounds really exciting to me to see the Statue of Liberty, visit the Grand Canyon and go surfing in Hawaii.

– China would be an ideal destination for my holiday. I’d love to climb the Great Wall and visit the Stone Forest.

– I want to go to Turkey in my holiday because it would be cool to enjoy Turkish cuisine in Istanbul and go sightseeing in the Bosporus.

Chúc các bạn học và thi thật tốt!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *