Bài 9.5 Phần VBT Hóa 8

Bài tập trong Sách Bài tập

9.5. Trang 29 VBT Hóa học 8

Khối lượng tính bằng đơn vị cacbon của năm phân tử bari sunfat 5 BaSO4 là:

A. 1160 đvC.

B. 1165 đvC.

C. 1175 đvC.

D. 1180 đvC.

Lời giải

Chọn B

Khối lượng: 5.(137+32+16.4) = 1165 đvC

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *