Bài 9.4 Phần VBT Hóa 8

Bài tập trong Sách Bài tập

9.4. Trang 29 VBT Hóa học 8

Về công thúc hoá học và tính phẩn tử khối của các hợp chất sau :

a) Mangan đioxit, biết trong phân tử có 1Mn2O.

b) Bari clorua, biết trong phân tử có 1Ba2Cl.

c) Bạc nitrat, biết trong phân tử có 1 Ag, 1N3O

d) Nhôm photphat, biết trong phân tử có 1 Al, 1P4O.

Lời giải

CTHH Phân tử khối
Mangan đioxit MnO2 55+2.16 = 87
Bari clorua BaCl2 137+2.35,5 = 208
Bạc nitrat AgNO3 108+14+3.16 =170
Nhôm photphat AlPO4 27+31+4.16 = 122
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *