Bài 9.2 Phần VBT Hóa 8

Bài tập trong Sách Bài tập

9.2. Trang 29 VBT Hóa học 8

Cho công thức hoá học của một số chất như sau:

Br2; AlCl3; MgO; Zn; KNO3; NaOH.

Số đơn chất và hợp chất là

A. 3 đơn chất và 3 hợp chất.

B. 2 đơn chất và 4 hợp chất.

C. 4 đơn chất và 2 hợp chất.

D. 1 đơn chất và 5 hợp chất.

Lời giải

Chọn B

Đơn chất: Br2; Zn

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *