Bài 8.2 Bài Tập Trong SBT Hóa 8

Bài tập trong Sách Bài tập

8.2. Trang 66 VBT Hóa học 8 Theo sơ đồ nguyên tử các nguyên tố cho trong bài tập 8.1, hãy chỉ ra :

Nguyên tử những nguyên tố nào có sự sắp xếp electron giống nhau về :

a) Số lớp electron (mấy lớp).

b) Số electron lớp ngoài cùng (mấy electron)

Lời giải

a) Nguyên tử các nguyên tố liti, oxịflo giống nhau về số lớp electron,cùng có hai lớp.

Nguyên tử các nguyên tố natri, lưu huỳnhclo giống nhau, cùng có ba lớp electron.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *