Bài 8.1 Bài Tập Trong SBT Hóa 8

Bài tập trong Sách Bài tập

Đề

8.1. Trang 66 VBT Hóa học 8 Cho biết sơ đồ nguyên tử một số nguyên tố như sau :

8.1. Trang 66 VBT Hóa học 8

Hãy viết tên, kí hiệu hoá học và nguyên tử khối của mỗi nguyên tố (xem bảng 1, phần phụ lục).

Giải

Tên Kí hiệu hóa học Nguyên tử khối
Natri Na 23
Liti Li 7
Oxi O 16
Clo Cl 35,5
Flo F 19
Lưu huỳnh S 32
Kali K 39
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *