Bài 6 Phần Lý Thuyết Hóa 8

Đơn chất

1. Đơn chất là những chất tạo nên từ một nguyên tố hóa học.

Căn cứ vào sự khác nhau về một số tính chất vật lí như: ánh kim, dẫn điện, dẫn nhiệt , đơn chất được chia thành 2 loại là đơn chất phi kim và đơn chất kim loại

2. Đặc điểm cấu tạo

– Trong đơn chất kim loại các nguyên tử sắp xếp khít nhau và theo 1 trật tự nhất định

– Trong đơn chất phi kim các nguyên tử thường liên kết với nhau theo 1 số nhất định và thường là 2

Hợp chất

1. Hợp chất là những chất tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên.

Ví dụ: H2O, HCl, Na2SO4

2. Đặc điểm cấu tạo trong hợp chất, nguyên tử các nguyên tố liên kết với nhau theo 1 tỉ lệ và thứ tự nhất định

Phân tử

1. Định nghĩa

Phân tử là hạt đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thực hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất.

Ví dụ: Cu, NaCl

2. Phân tử khối: là khối lượng phân tử tính bằng đơn vị cacbon; bằng tổng nguyên tử khối của các nguyên tử trong phân tử.

Ví dụ: phân tử khối của oxi bằng : 2x 16 = 32 đvC

Trạng thái của chất

Tùy điều kiện, một chất có thể thấy ở ba trạng thái: rắn, lỏng , khí (hay hơi)

  • Khi chất ở trạng thái rắn, các hạt sắp xếp khít nhau và dao động tại chỗ
  • Khi chất ở trạng thái lỏng, các hạt ở gần sát nhau và chuyển động trượt lên nhau
  • Khi chất ở trạng thái khí, các hạt ở rất xa nhau và chuyển động nhanh hơn về nhiều phía
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *