Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học Phần Lý Thuyết SGK Hóa 8

Học theo Sách giáo khoa

Nguyên tố hóa học là gì?

1. Định nghĩa : nguyên tố hóa học là những nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân.

Số p là số đặc trưng của một nguyên tố hóa học

Các nguyên tử thuộc cùng một nguyên tố đều có số p bằng nhau

2. Kí hiệu hóa học :

Mỗi nguyên tố hóa học được biểu diễn bằng 1 hay 2 chữ cái

Theo quy ước mỗi kí hiệu của nguyên tố còn chỉ 1 nguyên tử của nguyên tố đó

Ví dụ: kí hiệu của nguyên tố hidro là H, nguyên tố canxi là Ca

Nguyên tử khối

Nguyên tử khối : là khối lượng của nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon.

Một đơn vị cacbon (đvC) bằng 1/12 khối lượng của một nguyên tử C

Ví dụ: nguyên tử khối của C = 12 đvC; H = 1 đvC; O = 16 đvC

Mỗi nguyên tố có một nguyên tử khối riêng biệt. Vì vậy, dựa vào nguyên tử khối của một nguyên tố chưa biết, ta xác định được đó là nguyên tố nào

Có bao nhiêu nguyên tố hóa học

Đến nay, đã biết được trên 110 nguyên tố

Trong vỏ Trái Đất: Nguyên tố phổ biến nhất là oxi, chiếm 49,4% về khối lượng, nguyên tố đứng hàng thứ 9 về khối lượng là hidro nhưng nếu xét theo số nguyên tử thì nó chỉ đứng sau oxi.

Chúc các bạn một ngày đầy sự may mắn!( •̀ ω •́ )✧

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *